Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dita Plepa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Sniegt iespēju apgūt tiesību normu piemērošanas metodoloģiju, kas atbilst demokrātiski tiesiskas valsts principiem.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par tiesību avotiem un to īpatnībām, tiesību normu interpretāciju un tiesību normu tālākveidošanu.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj interpretēt un piemērot tiesību aktus un vispārējos tiesību principus. Risinot praktiskos uzdevumus, identificē faktiskos apstākļus, prot atrast piemērojamo tiesību normu un spēj konkretizēt tiesiskās sekas. Izprot likuma „robu” jēdzienu un, izmantojot atbilstošu tiesību tālākveidošanas metodi, spēj atrisināt praktisko situāciju. Spēj interpretēt un piemērot tiesību aktus un vispārējos tiesību principus. Izprot likuma „robu” jēdzienu un, izmantojot atbilstošu tiesību tālākveidošanas metodi, spēj atrisināt praktisko situāciju.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie piemēro tiesību normas metodoloģiski pareizi, izprot vispārējo tiesību principu vietu tiesību sistēmā un piemērošanas īpatnības, spēj izvērtēt tiesību normu konstitucionalitāti. Prot veidot un pamatot aksioloģiskās premisas, risinot tiesību principu kolīzijas. Tiesību principu kolīziju risinājumu pamato ar konstitūcijā ietvertajām vērtībām. Spēj integrēti piemērot nacionālās un Eiropas Savienības tiesības.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz2BakalaursObligātsAndris Šķesters
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT2BakalaursObligātsIlze Ziemane, Dita Plepa
Tiesību zinātne, TZN2BakalaursObligātsAndris Šķesters
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursObligātsIlze Ziemane, Dita Plepa