Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Madara Tirzīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Iegūt padziļinātas zināšanas par elpošanas sistēmas slimībām.

Priekšzināšanas

"A" kursa zināšanas pneimonoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students iegūs zināšanas par jaunākajām diagnostikas un ārstēšanas metodēm, pratīs izvērtēt to priekšrocības un iespējamos riskus.

Prasmes

Studiju kursa beigās studējošie pratīs atpazīt, novērtēt, diagnosticēt un nozīmēt ārstēšanu kursā apskatītajām plaušu slimībām.

Kompetences

Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā, ar mērķi izvērtēt pacientu ar respiratorām sūdzībām, noteikt diagnozi un izstrādāt individualizētu ārstēšanas plānu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.