Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mihails Pavlovičs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Studenti gūst zināšanas par ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas un aprūpes iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas par ķirurģiskās patoloģijas izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi pacientu aprūpes kontekstā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs:
• veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu;
• veikt vēdera dobuma un vairogdziedzera pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus;
• analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsMihails Pavlovičs
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsMihails Pavlovičs