Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agate Plakide
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studentiem jāiegūst zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, jāmāk novērtēt zāļu efektivitāti un drošību, jāzina, kāda informācija jāsniedz par zālēm pacientam drošai zāļu lietošanai, kā arī jāprot rast pareizo risinājumu medikamentu negatīvās iedarbības gadījumā.

Priekšzināšanas

Fizioloģijā, farmakoloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un kompetenci pacientu, kas saņem medikamentozo terapiju, aprūpē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt un analizēt medikamentozās aprūpes efektivitāti, blaknes, izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• plānot medikamentu ievadīšanu;
• novērtēt pacienta stāvokli medikamentu lietošanas laikā, analizēt to;
• paredzēt problēmas saistībā ar medikamentu lietošanu;
• analizēt medikamentu pozitīvo un negatīvo iedarbību uz organismu;
• izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu, iespējamām problēmām, to klīniskām izpausmēm, rīcību, ja paredzēta ilgstoša medikamentu lietošana.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP3Pirmais līmenisObligāts