Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Pilnveidot un nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas iegūtas studiju kursa “Klīniskās aprūpes pamati” ietvaros.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā, klīniskās aprūpes pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa ietvaros students spēs novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt klīniskās procedūras; sagatavot un ievadīt pacientam ārsta nozīmētos medikamentus; nodrošināt intravenozo pieeju ar perifēro venozo katetru; veikt precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. paraugu savākšanu laboratoriskiem izmeklējumiem; veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, pacienta barošana caur zondi); veikt procedūras, kas saistītas ar urīnizvadsistēmu (urīnpūšļa katetrizācija); veikt nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.

Prasmes

Praktiskās iemaņas klīnisko procedūru veikšanā, ietverot: medikamentu ievadi enterāli un parenterāli, laboratorisko izmeklējumu savākšanu, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, internā un ķirurģiskā profila nodaļās. Pratīs noteikt vitālos rādītājus, veikt klizmas, ievadīt un izņemt NGZ, veikt urīnpūšļa katerizāciju sievietēm un vīriešiem.

Kompetences

Spēja strādāt kā profesionālim, integrējot teorētiskās un profesionālās zināšanas. Spēja sastādīt un pamatot dažādas zāļu ievadīšanas tehnikas. Spēja veikt procedūras, kas ietekmē gremošanas traktu (nazogastrālo caurulīti, klizmu un enterālo uzturu), uroģenitālo traktu (sieviešu un vīriešu urīnpūšļa kateterizācija).

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligāts