Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt ar komunikācijas teorētiskajiem pamatelementiem, komunikācijas praktiskās analīzes modeļiem un metodēm, izmantojot atsevišķu aktuālu komunikācijas situāciju piemērus, kā arī sniegt elementāras iemaņas komunikācijas situāciju analīzē. Galvenais uzdevums ir mobilizēt un nostiprināt studentu iepriekšējās zināšanas komunikācijas teorijas un pētniecības jomā, aktualizējot tās lietišķu komunikācijas studiju problēmjautājumu un risinājumu un akadēmisku pētījumu kontekstā.

Priekšzināšanas

Vispārēja izpratne par komunikācijas procesiem, dalībniekiem, kanāliem un vēstījumiem (bakalaura studiju programmu līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie padziļināti saprot dažādas pieejas komunikācijas pētniecībā un analīzē, apzinot komunikācijas struktūru, aktuālās problēmas, vietu sabiedrības dzīvē un kultūrā.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie analizē un kritiski izvērtē dažāda veida komunikācijas situācijas, izklāsta savas idejas un situāciju analīzē iegūtās atziņas komunikācijas studijām atbilstošā terminoloģijā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie modelē un analizē dažāda veida un līmeņa komunikācijas situācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM1MaģistrsObligāts