Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Larisa Saukāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Īstenot kriminālprocesa tiesību padziļinātas studijas, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, nodrošinot iespēju vērtēt un piemērot kriminālprocesuālās normas.

Priekšzināšanas

Krimināltiesības, Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Maģistranti spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par kriminālprocesa tiesību vietu un lomu publisko tiesību sistēmā, prot korekti izmantot kriminālprocesuālo terminoloģiju, kā arī izprot dažādu darbību veikšanas procesuālo kārtību.

Prasmes

Maģistranti spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem kriminālprocesa tiesību jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; spēj patstāvīgi izmantot kriminālprocesa tiesību teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēj pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus.

Kompetences

Maģistranti spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas kriminālprocesa tiesību problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi; spēj risināt specializētas problēmas, izmantot zināšanas un prasmes akadēmiskajā un personīgajā attīstībā; spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes kriminālprocesa tiesību jomā un dažādu jomu saskarē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsLarisa Saukāne