Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldona Kipāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar noziedzības kā sociālas parādības tendencēm, stāvokli, ietekmējošiem faktoriem, noziedznieka personību, noziedzīgo nodarījumu mehānismu un tā novēršanas sistēmu; īpaša uzmanība tiks pievērsta noziedzības izzināšanas metodēm un paņēmieniem, sekmējot praktiska rakstura zināšanu un iemaņu apguvi, izzinot kriminogēnos un pretsabiedriskos procesus un parādības Latvijā un ārvalstīs, kā arī rekomendāciju izstrādei un realizācijai noziedzības novēršanā un apkarošanā.

Priekšzināšanas

Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Praktiskā komunikācija, Tiesību aizsardzības iestādes, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt kriminoloģijas zinātnei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Spēj parādīt kriminoloģijas zinātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus kriminoloģijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos.

Kompetences

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot. Spēj pieņemt lēmumus un risināt kriminoloģiskās problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz6BakalaursIerobežota izvēleAldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZz6BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN6BakalaursIerobežota izvēleAldona Kipāne
Tiesību zinātne, TZ6BakalaursIerobežota izvēle