Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Viktorija Pogodina
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Valsts tiesības

Mērķis

Sniegt priekšstatu par dažādu sabiedrības dzīves regulu, valsts, sabiedrības iedalījuma un juridiskā statusa, tiesību nozaru, institūtu un tiesu vēsturisko ģenēzi un attīstību līdz pat jaunākajiem laikiem, apzināt galvenos faktus Latvijas un ārvalstu tiesību vēsturē, svarīgākos tiesību pieminekļus un avotus un izprast Latvijas un ārvalstu tiesību attīstības vēsturisko procesu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par Latvijas valsts un tiesību attīstības saistību ar sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem u.c. procesiem sabiedrībā.

Prasmes

Prot analizēt, salīdzināt un strādāt ar dažādiem tiesību pieminekļiem, zinātnisko un juridisko literatūru, prot analizēt dažādas vēsturiskās valsts, sabiedrības un tiesību attīstības likumsakarības, prot saskatīt problēmjautājumus un to risinājumus, izprot Latvijas nacionālo tiesību sistēmu kā Kontinentālās tiesību saimes sastāvdaļu, prot atrast saistību starp pagātni un tagadni.

Kompetences

Spēj orientēties mūsdienu jaunākajās tiesību aktualitātēs un to vēsturiskajās likumsakarībās, spēj izstrādāt zinātnisko darbu, izklāstot savu viedokli, to pamatojot, izvirzot jaunas idejas, spēj paplašināt savu redzesloku un vispārināt vēsturiskās zināšanas sasaistot tās ar mūsdienu tiesību sistēmu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz2BakalaursObligātsAndris Melkers
Tiesību zinātne, TZNT1BakalaursObligātsViktorija Pogodina
Tiesību zinātne, TZN1BakalaursObligātsAndris Melkers
Tiesību zinātne, TZ1BakalaursObligātsViktorija Pogodina
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz1BakalaursObligātsAndris Melkers