Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Bēniņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt priekšstatu par lietvedības pamatfunkcijām un procedūrām, to vietu un sakarību ar pārvaldes darba nodrošinājumu, tās nozīmi jurista profesionālo iemaņu nostiprināšanā un pilnveidošanā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešams.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie ir ieguvuši zināšanas:
1. un izpratni par lietvedības organizāciju, dokumenta veidiem un grupēšanu pārvaldes sistēmā;
2. par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (rekvizītu, teksta un dienesta atzīmju juridiski precīzu izvietošanu);
3. par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. izprot lietvedības pamatus un juridiskās tehnikas būtību;
2. prot izstrādāt un noformēt rīkojuma, organizatoriskos, iekšējās sarakstes, personāla u.c. dokumenta veidus;
3. prot sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektu, izstrādāt zinātniskus pētījumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskā dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
2. spēj iesaistīties radošās un kritiskās diskusijās par dokumentu izstrādē un noformēšanā esošām problēmām;
3. spēj izvērtēt un analizēt dokumenta juridisko spēku.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.