Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Elīna Roze
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veidot izpratni par dažādu lietvedības dokumentu pielietojamību praktiskā darbībā.

Priekšzināšanas

Lai apgūtu studiju kursu, priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie gūs zināšanas un izpratni par lietvedības dokumentu klasifikāciju, par vispārējām lietvedības dokumentu noformēšanas prasībām, par dokumentu juridisko spēku, par dokumentu apriti un arhivēšanu, par elektronisko dokumentu sistēmām un elektronisko dokumentu veidiem, par dokumentu un lietvedības valodu, kā arī par dažādu dokumentu izstrādes īpatnībām.

Prasmes

Pēc studiju kursa apgūšanas, studējošie būs spējīgi patstāvīgi strādāt ar lietvedības dokumentiem, atbilstoši vispārējām lietvedības prasībām.

Kompetences

Pratīs pielietot iegūtās zināšanas dokumentu apritē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisObligātsElīna Roze