Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Apgūt maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, veidot izpratni par zinātniska pētījuma metodoloģiju un metodēm, veicināt zināšanas par maģistra darba pētījuma metodoloģijas izstrādi un pētniecības metožu izvēli un pielietojumu.

Priekšzināšanas

Pētījumu metodoloģija, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, statistika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, galvenos darba elementus un zinātniskā darba ētiku. Studējošie spēs aprakstīt pētījuma metodoloģijas struktūru un pētījuma procesa posmus, definēt pētījuma mērķi, uzdevumus, pētījuma metožu veidus, to būtību un nepieciešamību.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūs akadēmiskās rakstīšanas prasmi, pratīs izstrādāt pētījuma struktūru un pētījuma organizācijas posmus, kā arī patstāvīgi pielietot atbilstošas pētniecības metodes dažādās uzņēmējdarbības pētniecības jomās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie ir kompetenti zinātnisku darbu rakstīšanas jautājumos. Studējošie spēs izstrādāt maģistra darba pieteikumu atbilstoši izvēlētai tēmai, atlasīt nepieciešamos informācijas avotus, spēs praktiski pielietot pētījuma metodes un interpretēt iegūtos rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe3MaģistrsObligātsInna Dovladbekova
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMz4MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe3MaģistrsObligātsInna Dovladbekova
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM4MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM4MaģistrsObligāts