Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Sabiedrības veselība

Mērķis

Spēt patstāvīgi veikt zinātnisku darbu un izstrādājot maģistra darbu: formulēt un analizēt sabiedrības veselībā aktuālas problēmas, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai nepieciešamo datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.

Priekšzināšanas

Pilnībā pabeigta maģistra programmas teorētiskā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļināti apgūtas zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas teorētiskās nostādnes.

Prasmes

Spēj noteikt un piemērot atbilstošas pētnieciskas pieejas konkrētās sabiedrības veselības problēmas izpētē;
Spēj veikt patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma posmus.

Kompetences

Demonstrē spēju patstāvīgi veikt zinātnisku darbu: formulēt un analizēt sabiedrības veselībā aktuālas problēmas, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai nepieciešamo datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.