Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Radioloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Reinis Pitura
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas tehnoloģijas; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Rentgenoloģija un radioloģija

Mērķis

Sekmēt zināšanu apguvi diagnostiskās radioloģijas izmeklēšanas metožu (Rentgenoloģijas, kompjūtertomogrāfijas, ultrasonogrāfijas, magnētiskās rezonanses un radionukleīdās diagnostikas) attēla un anatomijas korelācijā. Izprast to pielietojumu un iespējas muskuloskeletālās sistēmas, mugurkaula un locītavu patoloģiju diagnostikā.

Priekšzināšanas

Normālajā un patoloģiskajā anatomijā, fizikā, fizioloģijā, propedeitikā, terapijā un ķirurģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti pārzina radioloģiskās metodes, to izšķiršanas spējas un pielietojuma veidu, izmeklējumu indikācijas. Pārzina jonizējošā starojuma bioloģisko efektu.

Prasmes

Studenti prot atpazīt orgānu radioloģiskos attēlus; saskatīt patoloģiskās pārmaiņas un orientēties biežāk sastopamo slimību vispārējā radioloģiskajā ainā.

Kompetences

Studenti prot analizēt radioloģiskos aprakstus un attēlus, prot atpazīt biežāk sastopamo slimību radioloģiskās pazīmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN4BakalaursObligātsIngus Supe, Jūlija Frolova, Jeļena Birdina, Mārtiņš Pēterfelds, Jekaterina Safronova, Reinis Pitura
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligātsAtis Svare, Ardis Platkājis, Jekaterina Gagarina, Matīss Breikšs
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligāts