Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika; Medicīniskā fizika

Mērķis

1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem vispārīgās medicīniskās fizikas un tehnoloģiju jautājumiem.
2. Veicināt izpratnes veidošanu par fizikas likumu nozīmi cilvēka organisma procesu modelēšanā, medicīnas diagnostikas un ārstēšanas aparatūras principiem un slimību diagnostiku.
3. Apgūt kursā ietverto medicīniskās fizikas jautājumu (piem., biomehānikas, svārstību un viļņu, termodinamikas, šķidrumu un gāzu fizikas, elektromagnētisma, optisko sistēmu, starojumu fizikas, kodolu un augstas enerģijas daļiņu fizikas) uzdevumu tipus, to analīzes un risināšanas metodiku.

Priekšzināšanas

Vidusskolas zināšanas matemātikā un fizikā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus.
2. Izklāstīt fizikas un matemātikas nozīmi medicīnā un slimību veidošanās procesos.
3. Aprakstīt medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālās īpašības un iegūšanas veidus.
4. Izskaidrot kardiovaskulāro slimību diagnostikas pamatprincipus.
5. Izskaidrot asinspārliešanas un šļirču uzbūvi no fizikāli-matemātiskā viedokļa.
6. Nosaukt un novērtēt elektromagnētiskā spektra diapazonu iedarbības veidus uz cilvēka veselību.
7. Paskaidrot lāzera uzbūvi, tā darbības principus, izmantošanu medicīnā un lāzerdrošību.
8. Izskaidrot vienkāršākās medicīniskās diagnostikas aparatūras uzbūves un darbības principus.
9. Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
1. Pratīs apstrādāt fizikālo mērījumu datus.
2. Pratīs lietot medicīniskajā fizikā izmantotos terminus.
3. Pratīs izmērīt un novērtēt dažādu fizikālo procesu vērtības (piem., jonizējošā starojuma vērtības).

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā un ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsObligātsAleksandrs Mičko, Aleksejs Rutkovskis, Andris Mikulis, Mārtiņš Vanags
Medicīna, SSNMF2MaģistrsObligātsJevgenijs Proskurins, Ansis Ēcis, Didzis Lauva, Raimonds Meija, Andris Mikulis, Ergi Bufasi, Aleksejs Rutkovskis, Mārtiņš Ļuļļa
Medicīna, SSNMFz1MaģistrsObligātsJeļena Kosmača, Andris Mikulis, Didzis Lauva, Ergi Bufasi
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF1MaģistrsObligātsAndris Mikulis, Aleksejs Rutkovskis, Mārtiņš Ļuļļa, Mārtiņš Vanags
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsObligātsAnsis Ēcis, Jevgenijs Proskurins, Didzis Lauva, Andris Mikulis, Raimonds Meija
Medicīna, SSNMF1MaģistrsObligātsErgi Bufasi, Andris Mikulis, Didzis Lauva, Jeļena Kosmača, Jevgenijs Proskurins, Ansis Ēcis