Pārlekt uz galveno saturu

MF Fizikas katedras mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu studiju kursu realizāciju medicīniskajā fizikā, biofizikā, medicīniskajā lāzerfizikā, medicīniskās aparatūras un nanotehnoloģiju fizikā, biomateriālos, biomehānikā, IT pamatos, 3D printēšanā un 3D modelēšanā u.c. Mūsu docētāji nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes, īsteno studējošo zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu un koordinēšanu.  MF Fizikas katedra sadarbībā ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru (RSU MITC) ir uzsākusi un turpina attīstīt 3D modelēšanas un 3D printēšanas virzienu medicīnas, zobārstniecības un rehabilitācijas studiju programmās, kā arī piedāvā 3D tehnoloģiju izmantošanas iespējas visiem RSU studējošiem, docētājiem un profesionāļiem.

Aktualitātes

Galvenie darbības virzieni

 • Studiju kursu mūsdienīga docēšana medicīniskajā fizikā, biofizikā, medicīniskajā lāzerfizikā, medicīniskās aparatūras un nanotehnoloģiju fizikā, biomateriālos, biomehānikā, IT pamatos, 3D printēšanā un 3 D modelēšanā
 • Studējošo pētniecisko darbu (SPD) vadīšana un koordinēšana
 • 3D tehnoloģiju laboratorijas uzturēšana un attīstīšana sadarbībā ar RSU MITC un citām struktūrvienībām
 • MF Fizikas katedras docētāju kvalifikācijas nepārtraukta pilnveidošana
 • Moderno pedagoģisko pieeju un tehnoloģiju pielietošana studiju kursu izstrādē un docēšanā

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
 • RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija
 • CERN medicis
 • LU Polimēru mehānikas institūts
 • RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
 • LU Ķīmijas fizikas institūts
 • LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 • LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Laboratory of Visual perception
 • Ventspils augstskolas Smart Technology Research Centre
 • Citas RSU struktūrvienības

cern_logo.gifNachhilfe-an-der-Heinrich-Heine-Universität-Düsseldorf.png medicis-promed-logo.png

Piedāvājam dažādas zinātniski pētnieciskās tēmas studentu zinātniskajiem darbiem 2022./23.ak.g.


 • Kardiorespiratorās sistēmas kā vaļējās gāzu un šķidrumu sistēmas fizikālo parametru izpēte. - doc. J.Proskurins;
 • Elektriskie impulsi cilvēka organismā. Bioloģisko audu elektrisko potenciālu izpēte. - doc. J.Proskurins;
 • Refleksi, “datu” pārraides ātrumi nervu sistēmā, parametru izpēte, kas ietekmē impulsu pārraides ātrumu. - doc. J.Proskurins;
 • Dažādu sporta aktivitāšu fizikālo raksturlielumu izpēte. - doc. J.Proskurins;
 • Telpas uztvere VR vidē un bioloģisko parametru mērīšana, izmantojot sensoru datu iegūšanas metodes. - doc. J.Proskurins sadarbībā ar RSU MITC  un LU LPCS;
 • Telpiskās informācijas un fizioloģisko parametru analīze vizuālā lauka ietvaros un navigācijas telpā, izmantojot sensoru datu iegūšanas metodes. - doc. J.Proskurins sadarbībā ar LU LPCS;
 • Dažādu smaržu uztvere, izmantojot smaržu uztvērēja Scent Camera iespējas. - doc. J.Proskurins sadarbībā ar Scent Camera project;

Saistītās ziņas