Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Edvīns Miklaševičs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Medicīniskā ģenētika

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un slimību attīstībā, palīdzēt izprast zinātnes lomu medicīnas attīstībā, attīstīt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā ārsta praksē.

Priekšzināšanas

Molekulārā bioloģijā un ģenētikā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, fizikā un bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs atpazīt un raksturot cilvēka ģenētiskās patoloģijas galvenos tipus, to īpatnības un iedzimšanas likumības; izklāstīt cilvēka pazīmju iedzimšanas likumsakarības; raksturot pārmantotas un sporādiskas mutācijas, to izpausmi cilvēka organismā un saistību ar patoloģiju; izskaidrot genotipa mijiedarbību ar ārējās vides faktoriem un tās nozīmi cilvēka multifaktoriālo patoloģiju attīstībā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs analizēt un aprēķināt ģenētiskās patoloģijas risku pēcnācējiem, identificēt biežākās ģenētiskās patoloģijas.

Kompetences

Studējošie teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā darbībā. Studējošie varēs attiecināt gēnu defektu funkciju traucējumus uz organisma patoloģiju kopumā. Izpratīs iedzimtības lomu slimību etioloģijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF4MaģistrsObligātsMarija Rozevska, Jānis Ķimsis, Nora Kriķe, Aija Strode, Jānis Kungs, Edvīns Miklaševičs, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa, Linda Gailīte, Marija Lazovska, Gita Tauriņa, Reičela Heinrihsone
Medicīna, SSNMF4MaģistrsObligātsMarija Rozevska, Jānis Ķimsis, Aija Strode, Jānis Kungs, Edvīns Miklaševičs, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa, Reičela Heinrihsone, Marija Lazovska, Linda Gailīte
Medicīna, SSNMFz3MaģistrsObligātsMarija Rozevska, Jānis Ķimsis, Aija Strode, Jānis Kungs, Edvīns Miklaševičs, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa, Marija Lazovska, Reičela Heinrihsone, Linda Gailīte
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF3MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa, Jānis Ķimsis, Jānis Kungs, Marija Rozevska
Medicīna, MF3MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Jānis Kungs, Jānis Ķimsis, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa, Marija Rozevska
Medicīna, SSNMFz4MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa, Jānis Ķimsis, Jānis Kungs, Marija Rozevska