Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jeļena Kosmača
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizika

Mērķis

Sniegt studējošajiem ievadu par medicīniskās aparatūras darbības pamatiem, kontekstā ar cilvēka organismā makro un nano-mērogā notiekošajiem procesiem, fiziku, nanozinātni un nanotehnoloģijām.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas fizikā, matemātikā, anatomijā, fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast un korekti izmantot nanotehnoloģiju un aparatūras terminus; pārzināt aktuālās problēmas, uz kurām vērsta nanotehnoloģiju izmantošana medicīnā; izklāstīt mūsdienu medicīnas procedūras, izskaidrot ar tām saistīto medicīnisko iekārtu uzbūvi un darbības principus.

Prasmes

Salīdzināt nanomedicīnas un klasiskās medicīnas metožu priekšrocības un trūkumus, veikt risku un iespēju analīzi pamatotai metodes izvēlei.

Kompetences

Atpazīt fizikālus fenomenus, modernos nanomateriālus un to iedarbību uz cilvēka ķermeni; rast idejas veiksmīgai nanotehnoloģiju pielietošanai medicīnā un sadzīvē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēle