Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dite Liepa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Raksturot Latvijas mediju valodu, objektīvi analizējot valodā notiekošās pārmaiņas no sociolingvistiskā viedokļa.

Priekšzināšanas

Nokārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā, vidusskolu beidzot.

Rezultāti

Zināšanas

• raksturot mūsdienu mediju valodas attīstības procesus un to virzītājspēkus;
• analizēt valodas saistību ar ideoloģiskajiem un politiskajiem procesiem;
• uz Latvijas mediju valodas bāzes izprast publicistikas stila valodas īpatnības un stilus;
• orientēties valodas lietojuma situatīvajos un sociālajos noteikumos.

Prasmes

• izmantot latviešu valodu atbilstoši mediju formātiem;
• izprast valodas lietojuma dziļākās likumsakarības medijos un publiskajā vidē;
• novērtēt un analizēt mediju valodas kvalitāti;
• izmantot specifiskiem mediju žanriem piemērotu valodu savā radošajā darbā;
• izmantot dažādus valodas slāņus atšķirīga satura veidošanā.

Kompetences

• vērtēt reālo mediju valodu, piemērojot informāciju savu profesionālo tekstu veidošanai;
• atbildības sajūta par uzrakstīto tekstu (vārdu), tā piemērotību un atbilstību, kā arī iespējamo reakciju uz to;
• kritiska un paškritiska attieksme pret praksē izmantoto mediju valodu, tās izpausmēm (stiliem un to iederību situatīvajā kontekstā);
• atbildīgs, ar zināšanām pamatots valodas lietojums atbilstoši mediju formātam.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO3BakalaursObligātsDite Liepa
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursObligātsDite Liepa
Organizāciju un menedžmenta socioloģija, OM 5BakalaursIerobežota izvēleDite Liepa
Sabiedriskās attiecības, SA3BakalaursObligātsDite Liepa
Žurnālistika, ZR3BakalaursIerobežota izvēleDite Liepa