Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gunta Bēta
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt zināšanas par mikroorganismu un vīrusu lomu infekcijas slimību etioloģijā, izplatību vidē, nozīmi pacienta aprūpē, instrumentu un aparatūras kontaminācijā, ar veselības aprūpi saistīto infekciju izcelsmē, to kontroles un novēršanas pasākumiem.

Priekšzināšanas

Studiju kursa uzsākšanai nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā vidējās izglītības programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina par baktēriju, sēnīšu, parazitāro vienšūņu, tārpu, ektoparzītu un vīrusu uzbūvi, īpašībām, to nozīmi infekcijas un parazitāro slimību izcelsmē un pārvadē, atpazīst organisma nespecifiskās un specifiskās aizsardzības mehānismu likumsakarības, izprot infekcijas un parazitāro slimību apkarošanas un izplatības kontroles pasākumu principus.

Prasmes

Studenti pot pareizi paņemt infekciozu un parazitāru aģentu saturošu materiālu, uzglabāt un transportēt uz laboratoriju mikrobioloģiskai, virusoloģiskai vai parazitārai izmeklēšanai, mikroskopēt un analizēt natīvus un krāsotus dažādu materiālu mikropreparātus, uzsēt infekciozu materiālu barotnēs, pielietot dezinfekcijas un strerilizācijas metodes infekciozo un parazitāro slimību ierosinātāju izplatības kontrolei.

Kompetences

Izprot mikrobioloģijas nozīmi veselības aprūpē. Spēj mērķtiecīgi lietot mikroorganismu, parazītu un vīrusu izplatības kontroles metodes, izskaidrot pacientiem infekcijas un parazitāro slimību izcelsmi, pārvadi, izmeklēšanas un kontroles pasākumu nepieciešamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP1Pirmais līmenisObligāts