Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Direktora vietnieks akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

2017 - pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

2012 - 2017

Docenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

Pētnieciskās darbības organizācija, dalība sadarbības projektos, pētījumos, lekciju, nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizācija​

2011 - 2017

Māsu studiju daļas vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

Starptautiskā kvalitātes standarta ISO 9001 RSU aprakstu nodrošināšana studiju procesā, studiju programmu satura un apjoma analīze, prakšu organizācija, atgriezeniskā saite ar darba devējiem

2004 - 2011

Studiju daļas vadītāja

Liepājas medicīnas skola

Studiju programmu pārvaldība, studiju procesa kvalitātes organizācija, studiju procesam nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana,

2000 - 2004

Māsu nodaļas vadītāja

Liepājas medicīnas skola

Studiju programmas atjaunošana, izvērtēšana, pilnveide. Darbs ar docētājiem komandā, lai sasniegtu izvirzīto mērķi - augstus mācībus rezultātus​

1981 - 2000

Medicīnas māsa/vecākā māsa

A/s "Liepājas metalurgs" medicīnas sanitārā daļa

Struktūrvienības līdz 16 darbiniekiem vadība, pacientu aprūpe, medikamentu ​ievadīšana

1972 - 1981

Medicīnas māsa

Bauskas rajona centrālā slimnīca

Izglītība

2014 - 2016

Promocijas darbs "Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā". Darbs realizēts ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu projektā „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” Nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018

Liepājas universitāte

2011 - 2014

Doktora studiju programma "Pedagoģija"

Liepājas Universitāte

2008 - 2011

Pirmā līmeņa profesionālā augstākāsizglītība ambulatorās aprūpes māsas kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2005

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Liepājas pedagoģijas akadēmija

1999 - 2003

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms sociālā darbinieka kvalifikācija un bakalaura grāds sociālajā darbā

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

1969 - 1972

Medicīnas māsa bērnu ietādēm

Liepājas medicīnas skola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2018. RSU LF starpdisciplinārā konference "Indivīds veselības aprūpes un rehabilitācijas iespēju fokusā" 8 TIP

2018. ES Interreg Central Baltic projekta "Māsu izglītības attīstība" rīkotās apmācības - "Simulācijās balstīta izglītības pieredze māszinībās" 12 TIP

2018. SVSLF 4. Zinātniski praktiskā konference "Māsu un vecmāšu izglītības un prakses vienotība: inovatīvas zināšanas, prasmes un kompetences" 5,5 TIP

2018. RSU Zinātniskā konference

2018. RSU PIC Ziemas skola par studiju kursa dizainu. 24 TIP

2017. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 4. kongress 24 TIP

2017. Starpdisciplināra konference "Pētniecības aktualitātes Veselības aprūpē III" 11 TIP​

2017. RSU tematiskās mācības "Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei" 4 TIP

2017. Zinātniski praktiska konference "Profesionāla attieksme nemainīga vērtība māsu un vecmāšu praksē" 4 TIP​

2017. RSU Zinātniskā konference. 8 TIP​

2017. Apmācības "Vērtēšana augstākajā izglītība: Ziemeļeiropas perspektīva" 9 TIP​

2017. Seminārs "Academia izmantošanas iespējas pētniecībā" 2 TIP​

2017. Seminārs "Virtuālā 3 D disekcijas galda iespēju izmantošana studiju procesā" 10 TIP​

2017. Tematiskais cikls "RSU studiju programmu ekosistēma" 27 TIP​

2016. Vieslekcijas Liepājas Universitātē (Visiting Scholar Park University): The priceless Skill of Asking Questions; Oral Discourse as aTool; Servant Leadership – Leading with Others in Mind" 24 TIP

2016. Apliecība nr. 20-17/112/, RSU konference "Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē II" 9.06., Rī​ga​

2016. Sertifikāts, RSU 15. zinātniskā konference, 17-18. 03.​​​, Rīga​​

2015. LĀB starpdisciplinārā konference "Liepājas Dzintars medicīnā", 31. 10​Liepāja, 12 TIP

2015. Sertifikāts, RSU Zinātniskais forums "veselības aprūpes darbinieka loma cilvēka drošumspējas veicināšanā", 16. 10.​ Liepāja, ​5 TIP

2015. Sertifikāts nr. 20-16/104/, RSU konference "Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē I"​ 5.06.,Liepāja​, ​8 TIP

2015. Apliecība nr. 015, RSU Zinātniski praktiskā konference "Izcila izglītība - mūsdienīga prakse" ​07.05., Rīga,​12 TIP

2015.7. Apliecība ​zinātni​skā konference "izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā" 24.04. Liepājas Universitāte IZI,​ 8 TIP

2015. Sertifikā​ts RSU Zinātniskajā konferencē 26-27. 03.​​, Rīga​

2015. Apliecī​ba nr. 488 9. sociā​lā ​ darba konference "SOCIĀ​LĀ​ DARBA AKTUALITĀ​TES"13.02., Rēzekne,​ 8 TIP

2014. Sertifikāts nr. 2014/2418 OMI Medicīnas Institū​ta ( Amerikas – Austrijas fonda un Rīgas Stradiņa universitātes) satelīta simpozijs​Medicīnas pedagoģijā, 20-21.10. ​Rīga, 16 stundas

2014. Sertifikā​ts dalī​bai Eiropas Māsu izglītotāju federācijas konferencē, 24-26.09.​ Nansy, Francija

2014. Sertifikā​ts dalī​bai ​doktorantu vasaras skolai, ​Māsu pētniecības Eiropas Akadēmija (EANS) 30.06.- 11.07.​ Rennē, Francija, organizē Exeter Universitāte, Anglija, ​60 stundas

2014. Sertifikā​ts dalī​bai ​5. Starptautiskā konference « New horizots In Education » 25.-27.06.​Parīze, Francija​, Sarijas Universitāte

2014. Izziņa nr. 12.11.- 21/2014/29 RSU "Māszinību fakultātes 20 gadu jubilejas konference", 30.05. ​Rī​ga, 4 TIP

2014. Sertifikā​ts dalī​bai RSU 13. zinātniskā konference 10.-11.04. ​, Rīga​ ​ ​

2014. Liepājas Universitāte 8. sociālā darba konference "Sociālā darba aktualitātes" 21.02., IZI, Liepāja​

2014. Lielbritānijas Māsu organizācijas RCN (Royal College of Nursing of the UK) Starptautiskā māsu pētniecības konference, Glazgova, Skotija​

2014. Sertifikāts dalībai konferencē ITEC 2014 (International Teacher Education Conference), 05-07. 02. ,​Saharijas Universitāte, Dubaja AAE

2013. Apliecība, nr. 273, starpuniversitāšu (LU un LiepU) dotorantu metodoloģiskais seminārs, 29. 11., ​Liepājas Universitāte IZI

2013. Izziņa nr. NTI/K - 0206 LMA Bērnu aprūpes māsu apvienības konference "Aprūpes risinājumi bērnu aprūpē", 07. 11. ​Rīga, 10 TIP

2013. Apliecība 7. starptautiskajā zinātniskājā konferencē "Pedagoģija:Teorija un prakse", 10.-12.10. ​Liepāja

2013. Izziņa nr. NTI/K - 0200 "Trešais latvijas māsu, vecmāš​u un ārstu palīgu kongress", 18-20.09. ​LMĀ, Rīga, 39 TIP

2013. Starptautiska konference International Conference on New Horizonts in Education (​INTE 2013), 25-27.06. ​Saharijas Universitāte,​ Roma, Itālija

2013. Apliecība nr. 216. Starptautiski zinātniskā konference SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA , 23-25.05. ​Rēzeknes Augstskola​​

2013. Apliecī​ba dalī​bai 5. zinātniskājā konferencē "Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā"​​, 19.04., ​Liepājas Universitāte​, 6 stundas

2013. Apliecī​ba dalī​bai 7. sociālā darba​ konferencē "Sociālā darba aktualitātes​"​​, 19.04., Liepājas Universitāte​, 6 stundas​

2012. Sertifikāts dalībai Eiropas Māsu izglītotāju federācijas konferencē 3-5.10.2012.​ (Cardifa, Velsa, Anglija) ​​

2012. Sertifikāts Starptautiskā konferencē Концепции и стратегии непрерывного оброзования в международном контексте ТЕМПУС – 4 kontekstā​ 12.-15.09. , Sanktpēterburgas pedagoģiskās pēcdiploma izglītības akadēmija

2012. Sertifikāts nr. 104 dalī​bai Starptautiski zinātniskā konference, « SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA »​ 25-26.05., Rēzeknes augstskola​

2012. Apliecī​ba dalī​bai 4. zinātniskājā konferencē "Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā"​​, 19.04., Liepājas Universitāte​, 6 stundas​

2012. Sertifikāts profesionālās pilveides programmas apguvē – Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā, 8-21.03., RSU 10 izglītības stundas

2012. Sertifikāts - Medicīniskās statistikas pamatjēdzieni, Rīga​, RSU 22 izglītības stundas

2012. Apliecī​ba ​nr. 150 6. sociālā darba konference «Sociālā darba aktualitātes » ​17.02., Liepājas Universitāte​, 6 stundas​

2011. Apliecī​ba dalī​bai​ OMI Medical Institute vadītā seminārā OMI visiting professorship in Medical education, 15. 10. Rīga​,​ RSU (7 TIP)​

2011. Apliecī​ba dalī​bai ​5. sociālā darba konference «Sociālā darba aktualitātes » ​25 .02., Liepājas Universitāte

2010. Izziņa nr. 12124 dalī​bai ​​ESF neformālās izglītības programmā 'Veselības aprūpes veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana„ – Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā, Liepāja​

2010. Izziņa nr. 11252 dalī​bai​ESF darbības programmas "Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju un personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai " 07.-13.05. apmācību kurss – „Mūsdienīgas veselības aprūpes pilnveidošana" , (22 KP)​ Liepāja​

2010. Izziņa nr. 10001 dalī​bai​ESF darbības programmas "Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju un personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai " 19.- 26.03. apmācību kurss - „Veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu vadība„(22 KP)​ Liepāja​

2010. Izziņa nr. 8672 dalī​bai ​ESF darbības programmas "Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju un personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai "15.- 22.01. apmācību kurss – „Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla izglītošana pacientu tiesību jautājumos." (24 KP)​ Liepāja​

2010. Apliecī​ba dalī​bai 4. sociālā darba konferencē "Sociālā darba aktualitātes"​​, 12.04., Liepājas Universitāte

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Pacientu izglītošanas aspekti

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Vecmāte

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Vecmāte

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Full-time studies, Vecmāte

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa)

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Full-time studies, Māszinības

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Māszinības

Rīgas Stradiņa universitāte, 1st Level Professional Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Vecmāte

Vadītie studiju kursi

 

 

Prakse (Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Profesionāli tehniskās iemaņas

Valsts pārbaudījums

Ievads studijās

Klīniskā aprūpe māsu praksē, radioloģija

Filozofija un medicīnas ētika

Ievadkurss māszinībās

Klīniskā aprūpe

Klīniskā prakse IV

Klīniskās procedūras māsu praksē, radioloģija

Kvalifikācijas darbs

Pedagoģija, sociālais dialogs

Prakse (Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Prakse (Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Prakse 5

Prakse I

Prakse II

Prakse III

Prakse IV

Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanā

Garīgās veselības aprūpes māsas specializācijas modulis

Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē

Pedagoģija veselības aprūpē

Ambulatorās aprūpes māsas specializācijas modulis

Anatomija (patoloģiskā anatomija)

Anestēzijas aprūpe

Anestēzijas, intensīvā un neatliekamā aprūpe pediatrijā

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specializācijas modulis

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Anestezioloģija un reanimatoloģija, neatliekamā palīdzība

Angļu valoda māszinībās

Angļu valoda psiholoģijā

Aprūpes process

Aprūpes process un māszinību teorijas

Attīstības psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Bakalaura darbs

Bērna attīstības un uztura pamatprincipi

Bērnu aprūpe akūtu saslimšanu gadījumā

Bērnu aprūpe hronisku saslimšanu gadījumā

Bērnu aprūpes māsu darba organizācija bērnu aprūpē

Bērnu psihiatrija un pacientu aprūpe

Bērnu rehabilitācija

Biofizika

Bioloģija un ģenētika

Bioloģija un medicīnas ģenētika

Cilvēka attīstība

Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti

Cilvēkdrošība un civilā aizsardzība

Civilā aizsardzība

Darba veselības psiholoģija

Darba vides un pacientu drošība

Dažādības perspektīva veselības psiholoģijā

Diferenciālā psiholoģija

Dzemdniecība un ginekoloģija

Dzemdniecība un ginekoloģija

Dzemdniecība un ginekoloģija; pacientu aprūpe

Endokrinoloģija un pacientu aprūpe

Farmakoloģija

Farmakoloģija; klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe

Farmakoterapija ambulatorās māsas praksē

Farmakoterapija anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas praksē

Farmakoterapija operāciju māsas praksē

Filozofija

Fizioloģija (biofizika, bioķīmija, patoloģ. fizioloģija)

Franču valoda

Funkcionālā fizioloģija

Garīgo saslimšanu farmakoterapija garīgās veselības aprūpes māsas praksē

Grupas izpēte un konsultēšana praksē

Grupu konsultēšana un psihoterapija

Grupu konsultēšana un psihoterapija

Grupu un organizāciju izpēte un konsultēšana praksē

Ģimenes psiholoģija un ģimenes konsultēšanas pamati

Iekšķīgās slimības

Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpe

Iekšķīgās slimības, infekcijas, onkoloģija un pacientu aprūpe

Iekšķīgās slimības, neiroloģija un pacientu aprūpe

Iekšķīgo slimību farmakoterapija internās aprūpes māsas praksē

Ievads bibliotēkas lietošanā

Ievads infekciju kontrolē

Ievads juridiskajā psiholoģijā

Ievads projektu vadīšanā

Ievads psiholoģijā un socioloģijā

Ievads psihosomatikā

Ievads socioloģijā

Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē

Ievads vides psiholoģijā

Individuālā konsultēšana

Infekciju kontrole aprūpē

Infekciju slimības un pacientu aprūpe

Informācijpratība

Informātika un statistikas metodes

Intensīvās terapijas aprūpe

Internās aprūpes māsas specializācijas modulis

Īstermiņa konsultēšana

Izpētes metodes psiholoģijā

Izziņas procesu izpēte

Izziņas procesu izpēte praksē

Kardioloģija un pacientu aprūpe

Klīniskā aprūpe iekšķīgās slimībās

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe

Klīniskā prakse I (preklīniskā)

Klīniskā psiholoģija

Klīniskā veselības psiholoģija

Klīniskās aprūpes pamati

Kognitīvā psiholoģija

Kognitīvā un uzvedības terapija

Kreativitāte konsultēšanā

Krievu valoda

Krīžu un traumu psiholoģija

Kursa darbs

Kursa darbs

Kursa darbs māsu prakses standartu analīze

Kursa darbs Standartu analīzē vecmātes praksē

Kvalifikācijas eksāmens

Kvalifikācijas prakse

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Kvantitatīvo pētījumu metodoloģija

Ķirurģiskās slimības

Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe

Ķirurģisko saslimšanu farmakoterapija ķirurģiskās aprūpes māsas praksē

Ķirurģisku pacientu aprūpe

Latīņu valodas medicīnā

Latīņu valodas terminoloģijas pamati

Loģika

Mācības Anatomija

Maģistra darba izstrāde

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Mājas aprūpe

Mākslas metodes un tehnikas profesionālajā darbā

Māszinību vēsture, filozofija un aprūpes process

Medicīniskā bioķīmija

Medicīniskā rehabilitācija un komandas darbs

Metodisko materiālu izstrāde un lekcijas psiholoģijas praksē

Mikrobioloģija ar bioloģiju un ģenētiku, higiēna

Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģiju

Mikrobioloģija, parazitoloģija un vides aizsardzība

Multivariatīvās statistikas metodes psiholoģijas pētījumos

Narkoloģija un pacientu aprūpe

Neatliekamā aprūpe

Neatliekamā aprūpe pediatrijā

Neatliekamā kardioloģija

Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem

Neiroloģija un pacientu aprūpe. Nefroloģija un pacientu aprūpe.

Neiroloģija un pacientu aprūpe

Neiropsiholoģija

Neonatoloģija

Novērošanas prakse

Onkoloģija un pacienta aprūpe

Onkoloģija un paliatīva pacienta aprūpe

Onkoloģija, hematoloģija un pacientu aprūpe

Onkoloģiskās slimības un pacientu aprūpe. Sāpju aprūpe

Operāciju māsu darba organizācija un plānošana

Operatīvā aprūpe abdominālajā ķirurģijā

Operatīvā aprūpe endokrīnā, maņu orgānu ķirurģijā

Operatīvā aprūpe kardioķirurģijā, asinsvadu un torakālajā ķirurģijā

Operatīvā ķirurģija neiroķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā un mikroķirurģijā

Operatīvā ķirurģija uroloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā

Organisma funkciju regulācija un veselība

Organizāciju psiholoģija

Pacientu aprūpe primārās veselības aprūpes līmenī (praksē, mājās)

Pacientu un darba vides drošība

Paliatīvā aprūpe

Patoloģiskā anatomija

Patoloģiskā fizioloģija

Patopsiholoģija

Pedagoģija

Pedagoģiskā psiholoģija

Pediatrija un pacientu aprūpe

Pediatrija un pacientu aprūpe

Pediatrisko saslimšanu farmakoterapijas īpatnības bērnu aprūpes māsas praksē

Personība un veselība

Personības izpēte

Personības izpēte praksē

Personības psiholoģija

Personīgās apmācības terapija

Pētījums psiholoģijā

Pētniecība un pētniecība veselības aprūpē

Pētniecības metodes

Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes

Pirmā palīdzība

Pirmā palīdzība un civilā aizsardzība

Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība

Prakse (Bērnu māsas pamatspecialitātē)

Prakse (Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Prakse (Operāciju māsas pamatspecialitātē)

Prakse vecmāšu darba vadīšanā un organizācijā

Projektu izstrādes un vadības pamati

Projektu radīšana un vadīšana

Propedeitika

Psihiatrija un narkoloģija

Psihiatrija un pacientu aprūpe

Psihiatrijas un narkoloģijas pamati

Psihofizioloģija

Psihologa profesionālā darbība

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Psihologa profesionālā darbība un ētika II

Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspekti

Psiholoģijas globālās attīstības tendences

Psiholoģijas vēsture

Psiholoģiskā konsultēšana

Psiholoģiskā konsultēšana (individuāli un sistēmiskā pieeja)

Psiholoģiskā konsultēšana praksē

Psiholoģiskā tiesu ekspertīze

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse I

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse II

Psiholoģiskās konsultēšanas prasmju treniņš

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Psihometrika

Psihosociālā aprūpe

Psihosociālās vajadzības

Psihosomatiskā medicīna

Psihosomātiskā medicīna

Psihoterapija psihiatrijā

Psihoterapijas virzieni

Publiskās tiesības un vecmātes darba juridiskie aspekti

Pulmonoloģija un pacientu aprūpe

Rehabilitācija pacientu aprūpē

Rehabilitācija psihiatrijā

Reimatoloģija un pacientu aprūpe. Infekciju slimības un pacientu aprūpe.

Reklāmas psiholoģijas pamati

Rentgenoloģija un radioloģija

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Saskarsmes pamati un klīniskā intervija

Sistēmiskā pieeja konsultēšanā

Sociālā neirozinātne

Sociālā psiholoģija

Sociālās uzņēmības veidošanās: pedagoģiskais skatījums

Sociālo prasmju treniņš

Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšana

Spāņu valoda

Sports veselībai

Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem

Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem

Starpkultūru psiholoģija

Starppersonu saskarsme veselības aprūpē

Statistikas metodes un informātika

Statistiskās datu apstrādes metodes

Stresa menedžments

Stress un problēmrisināšanas stratēģija

Tehnoloģijas, materiāli un to pielietojums operācijās. Minimāli invazīvā ķirurģija

Terapeitiska saskarsme

Toksikoloģija un katastrofu medicīna

Transkulturālā aprūpe

Uzņēmējdarbības modulis

Uzņēmējdarbības pamati

Uztura mācība

Uzturmācība

Vācu valoda

Valodas kultūras vadītājam

Veca cilvēka aprūpe

Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājās

Vecmātes darba organizācija un vadība

Veselības aprūpe un rehabilitācija

Veselības aprūpes infekciju prevencijas un kontroles pamatprincipi

Veselības aprūpes juridiskie aspekti

Veselības aprūpes organizācija

Veselības aprūpes, māszinību vēsture un aprūpes filosofija

Veselības jēdziens un koncepcija

Veselības psiholoģija

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija

Veselības uztvere un uzvedība

Vispārējā un speciālā medicīna

Vispārīgā psiholoģija

Vispārīgā psiholoģija II

Docētie studiju kursi

Klīniskā aprūpe

Klīniskā aprūpe māsu praksē, radioloģija

Klīniskā prakse II

Klīniskā prakse III

Prakse 5

Prakse I

Prakse II

Prakse III

Prakse IV

Prakse Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitātē

Profesionāli tehniskās iemaņas

Pedagoģija

Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē

Pedagoģija veselības aprūpē

Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes

Prakse (Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Prakse (Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Prakse (Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

bakalaura darbi: 15​

​kvalifikācijas darbi: 10

recenzētie:

bakalaura darbi:20

​​kvalifikācijas darbi: 13

 

Projekti

 

Lucky you – getting older in Europe AGREEMENT NUMBER – N2016-1-FI0I-KA202-022646, Erasmus+​1.06.2016 – 31.08.2018.​

 

Pētnieks (projekti), Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle, Proj." European Later Life Active Network" Nr. 539547-LLP-1-FI-ERASMUS-ENW

 

 

Koordinators „ESF fonda aktivitātes: programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" - , projekts MPIC_ESF-2009/2014 01-17.12/105​​​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Māsu asociācija

Internacionālas izglītības akadēmija IAEH

Eiropas Māsu izglītotāju federācija (FINE) - EUROPEAN FEDERATION OF NURSE EDUCATORS ​​​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Bēta, Gunta. Pacientu izglītošanas aspekti māszinību kursa abiturientu vērtējumā = Patients’ educational aspects by nursing graduates’ point of view / G.Bēta, A.Līdaka // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [465.]-475.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bēta, Gunta. The aspect of proficiency in the theoretical overview of pedagogical practice of nurses original [Elektroniskais resurss] / G.Beta, A.Lidaka // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.174 (2015), p.1957-1965. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Bēta, Gunta. Māsu profesionāli pedagoģiskās prasmes pacientu vērtējumā = Professionally pedagogical skills of nurses from the viewpoint of the patients / G.Bēta, A.Līdaka // Pedagoģija: teorija un prakse : rakstu krājums / Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Liepāja, 2014. - 7.[sēj.], 17.-29.lpp. - Kopsav. angļu val.

Bēta, Gunta. Patient education - relevance in nursing education and practice [Elektroniskais resurss] / G.Bēta // American Journal of Educational Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, No.7 (2014), p.441-446. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pubs.sciepub.com/education/2/7/2/. - T.p. krāj. "International Teacher Education Conference" (Dubai, UAE, Febr.5-7, 2014) : Proceedings Book. - Dubai, 2014. - P.1000-1008.

Bēta, Gunta. Māsa kā sabiedrības veselības politikas īstenošanas loceklis / G.Bēta // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2013.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2013. - 2.daļa, 529.-540.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bēta, Gunta. Pedagogical proficiency of a nurse as a contributing factor in patients' education [Elektroniskais resurss] / G.Beta // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.106 (2013, Dec.), p.2028-2036. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Bēta, Gunta. Māsu profesionālās identitātes aspekti / G.Bēta // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2012.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2012. - 1.daļa, 228.-237.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bēta, Gunta. Аспекты неформального образования в оценке практикующих медсестëр / Г.Бета // Концепции и стратегии непрерывного образования в международном контексте : сборник материалов международного форума (Санкт-Петербург, сентябрь 2012 г.) / Ред. С.В.Жолован ; сост. Н.В.Богатенкова. - Санкт-Петербург, 2012. - C.127-131.

 

Tēzes​​

 

Implementation of competency based approach in educating health care specialists at work with older people / D.Berloviene, G.Beta, D.Deimante, D.Role, A.Samusevica // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.25.

Bēta, Gunta. Metakognitīvie aspekti māszinību studentu izglītošanas procesa kontekstā / G.Bēta // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 427.lpp.

Bēta, Gunta. Paaudžu sadarbība Eiropas sabiedrības novecošanas kontekstā / G.Bēta, D.Deimante-Hartmane, D.Berloviene // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 5.lpp.

Bēta, Gunta. Pacientu izglītošanas paradigmas māsu praksē / G.Bēta // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 472.lpp.

Bēta, Gunta. Patient education aspects in practice guidelines and in reality [Elektroniskais resurss] : [abstract] / G.Beta, L.Eriksone // RCN (Royal College of Nursing of the UK) 2014 Annual International Nursing Research Conference (Glasgow, Scotland, UK, Apr.2-4, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Glasgow, 2014. - Poster No.141. - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.jūl. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/569121/…

Bēta, Gunta. Nursing education process as a contributor of nurses' values / G.Beta // IXth European Conference of Nurse Educators (Cardiff, United Kingdom, Oct.3-5, 2012) : Book of Abstracts. - Cardiff, 2012. - P.19.

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece