Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar sabiedrībā notiekošajām izmaiņām. Tā ietvaros tiek raksturotas izmaiņu tendences kopumā un atsevišķās sabiedrības dzīves jomās: nodarbinātībā, ģimenes dzīvē, izglītībā u.c. Izmaiņu tendenču raksturošanai izmantoti pētījumu un statistikas dati par Latviju un citām Eiropas un pasaules valstīm

Priekšzināšanas

nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti saprot mūsdienu sabiedrībās notiekošās globālās pārmaiņas, zina to galvenās izpausmes sabiedrībā kopumā un ietekmi uz ģimeni, nodarbinātību, izglītību. Studenti, balstoties uz statistikas un pētījumu datiem, ir apguvuši Latvijas sabiedrības izmaiņu tendences un galvenās problēmas, kas saistītas ar sociālo iekļaušanu un sociālo nevienlīdzību

Prasmes

studenti prot raksturot globālos un Latvijā notiekošos sociālos procesus, balstoties uz statistikas, Eirobarometra un Latvijas sociālo pētījumu datiem

Kompetences

studenti pielieto apgūtās zināšanas un prasmes zinātnisko darbu un projektu izstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF2MaģistrsIerobežota izvēle