Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Mutes medicīnas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldis Rozenblats
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar oro-faciālās sistēmas patoloģiju klīniskās, morfoloģiskās un laboratorās izmeklēšanas iespējām.

Priekšzināšanas

1. Mutes dobuma anatomija. 2. Normālā un patoloģiskā fizioloģija. 3. Medicīniskā bioloģija. 4. Normālā histoloģija un patoloģiskā histoloģija. 5. Mikrobioloģija. 6. Farmakoloģija. 7. Iekšķīgās slimības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas, kas būs nepieciešamas, diagnosticējot patoloģiskās izmaiņas mutes dobumā, t.sk. citu slimību un blakus slimību izpausmes. Studenti apgūs morfoloģiskās diagnostikas iespējas, laboratoro datu patoloģijas interpretāciju, izmeklēšanas secību un ārstēšanas plānošanu. Studenti apgūs arī tiesu medicīnas izmeklēšanas metodes un to izmantošanu personas identifikācijā.

Prasmes

Pratīs diagnosticēt un atšķirt primāros un sekundāros slimību elementus, lasīt asins, bioķīmiskos analīžu datus, identificēt fizioloģisko procesu izmaiņas, attīstoties mutes dobuma patoloģijai.

Kompetences

Kursa apguve dos iespēju studentiem sākt profesionālu mutes patoloģiju diagnostiku saistīt ar visaptverošu ārstēšanas plānu, kura izveidošanā būtiskākais ir balstīties uz pacienta vispārējās veselības stāvokļa novērtējumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz6MaģistrsObligātsAldis Rozenblats
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF6MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF6MaģistrsObligāts