Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Laura Neimane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Studentam patstāvīgi jāmāk veikt intraorālos radioloģiskos izmeklējumus: gan periapikālos (bisektrises, paralēlās metodes), gan okluzālos, gan interproksimālos jeb bite-wing. Kā arī endodontisko periapikālo izmeklējumu variācijas. Jāprot, izvērtējot radioloģiskos izmeklējumus, plānot optimālu ārstēšanu. Jāmāk izvēlēties optimālāko radioloģisko izmeklēšanas metodi vadoties pēc pacienta individuālās nepieciešamības, klīniskās informācijas, anamnēzes. Jāzina radiācijas drošības un aizsardzības pamatprincipi un tie jāievēro. Jāzin radiācijas fizika.
Jāzin radioloģijas attīstības vēsture. Jāpārzin citas radioloģijas metodes, ko var izmantot mutes, sejas un žokļu apvidū, to indikācijas, principi, informativitāte.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizika, ķīmija, fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Dažādas radioloģiskās izmeklēšanas metodes, radiācijas drošība un aizsardzība. Radiācijas ietekme uz cilvēka organismu. Normāla radioloģiskā anatomija, attīstības traucējumi, patoloģiskas izmaiņas, sistēmiskās saslimšanas, traumatisku bojājumu diagnostika sejas un žokļu apvidū. Dentālo radioloģisko iekārtu uzbūve, parametri. Dažādi sensori. Atbilstošas radioloģiskās metodes izvēle dažādu klīnisku situāciju gadījumos. Radioloģijas attīstība un vēsture.

Prasmes

Veikt pacientam un personālam radioloģiski drošus izmeklējumus.
Veikt visa veida intraorālos izmeklējumus.
Izvērtēt un interpretēt radioloģiskos attēlus.

Kompetences

Nozīmēt atbilstošu klīniskai situācijai radioloģisko izmeklējumu. Iegūtos rezultātus pielietot ārstēšanas gaitā. Pārzināt radiācijas aizsardzību un pacientu atlases kritērijus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF6MaģistrsObligātsDagnija Rostoka, Laura Neimane, Dita Bisāne, Zanda Bokvalde
Zobārstniecība, SSNSF6MaģistrsObligātsLaura Neimane, Dita Bisāne
Zobārstniecība, SSNSFz3MaģistrsObligātsZanda Bokvalde, Laura Neimane
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz6MaģistrsObligāts