Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Bāgante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Studenti iegūst zināšanas par diagnostikas metodēm un ārstniecības pamatiem mutes, sejas un žokļu rajona saslimšanu, traumu gadījumos un onkostomatoloģijā. Iegūst prasmi sniegt neatliekamo palīdzību slimniekiem ar iekaisuma procesiem un traumām, to komplikācijām.

Priekšzināšanas

Uzsākot studiju kursu (vai studiju kursa semestri) jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem iepriekšējos studiju semestros atbilstošajā studiju plānā (D1 forma) paredzētajiem pārbaudījumiem.
Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā, vispārējā ķirurģijā, topogrāfiskajā anatomijā un attēlu diagnostikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs formulēt un parādīt pirmās un neatliekamās palīdzības metodikas sejas un žokļu traumu gadījumos un slimniekiem ar akūtu odontogēnu infekciju. Zinās atpazīt un novērtēt mutes dobuma gļotādas, lūpas un sejas ādas audzēju klīniskās pazīmes, ļaundabīgu audzēju diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas principus. Atšķirs un identificēs sejas un žokļu attēlu diagnostikas principu un to interpretācijas sejas kaulu lūzuma un saslimšanu gadījumos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt mutes dobuma, sejas un žokļu rajona klīnisko izmeklēšanu, traumu, iekaisuma procesu un audzēju diagnostiku primārās medicīniskās palīdzības līmenī. Pratīs veikt žokļu imobilizāciju traumu gadījumos.

Kompetences

Būt kompetentam par mutes, sejas un žokļu rajona saslimšanu un traumu diagnostiku un ārstēšanas metožu izvēli ētiskajā praksē, ievērojot attiecīgos noteikumus un ierobežojumus, nozīmējot pacientam ārstēšanu, vai nosūtot pie attiecīgā speciālista.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēleIlze Akota, Anna Ivanova, Kalvis Pastars
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēleIlze Akota, Anna Ivanova, Kalvis Pastars
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleIlze Akota, Ieva Bāgante, Kalvis Pastars, Aldis Rozenblats
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle