Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Saulītis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Attīstīt kvalitatīvās pētniecības metodes, identificējot neformālās prakses un ēnu ekonomikas ietekmi, kā arī dokumentēt neformālās prakses un nodot šīs zināšanas sabiedrībai.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Spēja konstatēt, izvērtēt un atpazīt ekonomiskās aktivitātes – tiklab formālās un neformālās – kuras nav iespējams konstatēt ar citām pētniecības metodēm (ekonometriskajiem modeļiem, aptaujām utml.)

Prasmes

Aprakstīt ekonomiskās prakses mūsdienu komunikācijas platformās un popularizēt akadēmiskās zināšanas, prasme kombinēt kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes ēnu ekonomikas pētniecības jomā.

Kompetences

Zināšanas par ēnu ekonomikas aprēķina metodēm; izpratne par neformālo ekonomikas prakšu daudzveidību pasaulē; spēja identificēt Latvijā raksturīgās ikdienas ekonomiskās prakses.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsIerobežota izvēleAndris Saulītis