Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ingūna Rozentāle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par onkoloģisku pacientu un pacientu ar sāpēm aprūpes īpatnībām, novērtēšanu, novērošanu, pielietojot holistiskas aprūpes modeli dzīves kvalitātes uzturēšanā, kā arī pacientu izglītošanas nozīmi.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā, patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, aprūpes process, filozofija un medicīniskā ētika, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, transkulturālā aprūpe, vispārējā aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs nepieciešamās zināšanas par onkoloģiskajām slimībām un to aprūpes principiem, paliatīvās aprūpes principiem un pacientu ar sāpēm aprūpes principiem; iegūs nepieciešamās zināšanas par onkoloģisko pacientu, paliatīvās aprūpes pacientu un pacientu ar sāpēm aprūpi ambulatorajā praksē, biežākajām aprūpes problēmām un māsas darbību to novēršanai; iegūs zināšanas par onkoloģisko pacientu, paliatīvās aprūpes pacientu un pacientu ar sāpēm un viņu piederīgo izglītošanas principiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā; sniegt aprūpi onkoloģiskiem pacientiem, paliatīvās aprūpes pacientiem un pacientiem ar sāpēm ambulatorajā praksē; atpazīt un risināt onkoloģisko pacientu, paliatīvās aprūpes pacientu un pacientu ar sāpēm aprūpes problēmas; veikt pacientu un viņu piederīgo izglītošanu; sniegt psiholoģisko atbalstu pacientiem un viņu piederīgajiem; veidot saskarsmi ar pacientiem un viņu piederīgajiem ņemot vērā viņu vecumu, dzimumu, veselības stāvokli, personības īpatnības un ievērot profesionālās ētikas principus un pacientu tiesības. Nodrošināt drošu porta katetru aprūpi – pieejas nodrošināšanu (adatas ielikšana), medikamentu un infūziju ievadi, asins paraugu iegūšanu, apgūt dažādu porta katetru problēmu atpazīšanu un atbilstošo rīcību.

Kompetences

Izstrādāt un izvirzīt aprūpes prioritātes onkoloģiskiem pacientiem, paliatīvās aprūpes pacientiem un pacientiem ar sāpēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF5BakalaursObligātsRigonda Kalna, Ingūna Rozentāle, Liene Minkeviča
Māszinības, LFMZFb5BakalaursObligātsRigonda Kalna, Ingūna Rozentāle, Liene Minkeviča