Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Bērziņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Apgūt kavitāšu veidošanas pamatprincipus un etapus, iegūstot teorētiskās zināšanas un izkopjot praktiskās iemaņas. Plombēšanas tehnikas un manipulāciju secības apguve, izmantojot dažādus plombējamos materiālus. Iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes prast pielietot klīniskajā apmācībā.

Priekšzināšanas

Terminoloģija latīņu valodā, dentālā anatomija, histoloģija, medicīniskā bioķīmija, biomateriāli zobārstniecībā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
Definēs kariesa un kavitāšu klasifikācijas;
Nosauks un aprakstīs kavitāšu veidošanas pamatprincipus un etapus;
Nosauks plombējamos materiālus, to iedalījumu, īpašības un lietošanas indikācijas;
Atpazīs un nosauks izmantojamos instrumentus un urbuļus.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
Izveidot kavitātes simulatora augšžokļa un apakšžokļa zobos;
Atlasīt un pareizi izmantot nepieciešamo plombējamo materiālu;
Saplombēt izveidotās kavitātes ar adekvātu plombējamo materiālu, pielietojot materiālam atbilstošu manipulāciju secību.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes kariesa ārstēšanai pacientiem klīnikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF4MaģistrsObligātsSandra Bērziņa, Nataļja Kožuhova
Zobārstniecība, SSNSF4MaģistrsObligātsSandra Bērziņa, Nataļja Kožuhova, Elizabete Jaunozola
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz4MaģistrsObligāts