Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Sniegt studentiem izpratni par organizācijas efektivitāti, tās vadīšanas nozīmi mūsdienu darba tirgū, apzināt problēmas esošajos organizācijas biznesa procesos, iepazīstināt ar organizāciju efektivitātes metodēm, kā arī izstrādāt risinājumus efektivitātes uzlabošanai.

Priekšzināšanas

Organizāciju teorija un vadība, menedžmenta pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs organizāciju efektivitātes metožu pielietošanas nepieciešamību procesu struktūrvienību un organizāciju darbībā un spēs novērtēt organizācijas darbības efektivitāti, pielietojot mūsdienīgas efektivitātes noteikšanas metodes.

Prasmes

Studenti pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus par efektivitāti organizācijās, veikt efektivitātes analīzi, aprēķināt zudumus procesos, veikt procesu uzlabošanas izmaksu-ieguvumu analīzi, interpretēt organizāciju efektivitātes rādītājus, prezentēt tos organizācijās, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem un lietojot atbilstošu terminoloģiju.

Kompetences

Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot organizācijas efektivitātes vadīšanas nepieciešamību mūsdienu darba tirgū, spēs izstrādāt, ekonomiski pamatot un ieviest efektivitātes uzlabošanas risinājumus, pratīs loģiski noformulēt nepieciešamos organizācijas efektivitātes uzlabojumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDNM3MaģistrsIerobežota izvēleRomāns Putāns
Sociālais darbs, SDNMp3MaģistrsIerobežota izvēleRomāns Putāns
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsObligātsRomāns Putāns, Jekaterina Pankova
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsObligātsRomāns Putāns
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsObligātsRomāns Putāns
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsObligātsRomāns Putāns