Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortodontijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Gundega Jākobsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Nodrošināt zināšanas par zobu, sejas un žokļu augšanu un attīstību visas dzīves garumā. Radīt izpratni par orthodontisko anomāliju etiopatoģenēzi. Iemācīt studentiem diagnosticēt zobu un žokļu attīstības un augšanas morfofunkcionālos traucējumus un anomālijas.

Priekšzināšanas

Angļu valoda, kraniofaciālā augšana un attīstība, sindromi saistībā ar dentofaciālo attīstību, histoloģija, izpratne par kaulu metabolismu, kompetence dentālajā radioloģijā un infekcijas kontrolē.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par kraniofaciālā kompleksa normālu augšanu, attīstību un nobriešanu;
sapratne par abnormālu kraniofaciālā kompleksa attīstību, normālas un abnormālas funkcijas ietekmi uz dentofaciālo attīstību;
zināšanas par biežāk sastopamajiem iedzmtajiem sindromiem sejas žokļu apvidū;
zināšanas par attēldiagnostikas metodēm, kuras tiek izmantotas ortodontijā;
nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī par zobu žokļu anomāliju diagnostikas metodēm;
zināšanas par interseptīvajiem pasākumiem ortodontijā.

Prasmes

Sekmīgi pabeidzot kursu, students:
• mācēs analizēt indivīda kraniofaciālo augšanu;
• spēs diagnosticēt klīniski nozīmīgu novirzi sejas-žokļu augšanā;
• mācēs atrast nepieciešamo informāciju par iedzimtiem sindromiem sejas-žokļu rajonā;
• mācēs novērtēt nelabvēlīgos faktorus sakodiena attīstībai;
• spēs diagnosticēt zobu aizmetņu trūkumu vai patoloģijas un prognozēt to ietekmi uz sakodiena attīstību;
• mācēs fotografēt seju un sakodienu klīniskiem mērķiem;
• spēs plānot zobu vietas noturētājus;
• mācēs pielaikot zobu gredzenus un uzcementēt vietas noturētājus;
• spēs ievākt medicīnisko un dentālo anamnēzi ortodontiskā plāna sastādīšanai.

Kompetences

• Beidzot kursu studenti būs kompetenti izmantot klasifikācijas zobu-sejas-žokļu anomāliju identifikācijai;
• varēs plānot, izgatavot un uzturēt zobu vietas noturētājus;
• spēs izgatavot un novērtēt ortodontiskos diagnostiskos modeļus;
• spēs izplānot, ievietot un pielāgot aktīvās izņemamās ierīces, lai koriģētu vienu zobu vai krusta sakodienu;
• pratīs identificēt kaitīgos ieradumus attiecībā uz mutes dobumu, kas var veicināt nepareizu sakodienu, un
• novērst to sekas, izglītojot pacientu un, ja nepieciešams, ārstējot.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF7MaģistrsObligātsIveta Jankovska, Jevgenija Podčerņina, Edmonda Niķe, Inta Zepa, Ieva Mauliņa, Gundega Jākobsone, Jolanta Kriumane, Andris Ābeltiņš
Zobārstniecība, SSNSF7MaģistrsObligātsInta Zepa, Ieva Mauliņa, Iveta Jankovska, Gundega Jākobsone, Jolanta Kriumane, Andris Ābeltiņš, Signe Silineviča
Zobārstniecība, SSNSFz8MaģistrsObligātsKarlīna Kienkas, Inga Znotiņa, Andris Ābeltiņš, Edmonda Niķe, Inta Zepa, Gundega Jākobsone
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF8MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz7MaģistrsObligāts