Pārlekt uz galveno saturu

Ortodontijas katedras mērķis ir realizēt kvalitatīvu līdzdiploma un pēcdiploma izglītības programmu, attīstīt zinātnisko un starptautisko sadarbību.

Galvenie darbības virzieni

 • Līdzdiploma izglītība atbilstoši RSU akreditētām studiju programmām – Kraniofaciālā morfoloģija un ortodontija (dentofaciālo anomāliju diagnostika un ārstēšanas pamatjautājumi)
 • RSU TIF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Rezidentūra medicīnā specialitātē Ortodontija
 • Doktorantūras programmas realizācija – doktorantu zinātniskā un pedagoģiskā darba bāze
 • Zinātniskie pētījumi (studentu, rezidentu, doktorantu u. c. pētījumi), starptautiskie un lokālie zinātniskie projekti

Pētniecības virzieni

 • Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu trīsdimensionālā un imunohistoķīmiskā izpēte
 • Temporomandibulārās locītavas pētījumi – Eiropas projektā EUROtmJoint
 • Sejas 3D stereofotogrāfijas diagnostikas attīstība un sejas izmaiņu pētījums sadarbībā ar Kārdifas, Oulu un Kauņas Universitāti

Zinātniskās tēmas

 • Z. Krišjāne: TML morfoloģija pacientiem ar II un III klases dentofaciālām deformācijām pētījumā ar KSDT
 • K. Gardovska: Muskuloskeletālās morfoloģijas īpatnības pacientiem ar dentofaciālām anomālijām
 • I. Indriksone: Augšējo elpošanas ceļu izmēru trīsdimensiju izpēte indivīdiem ar atšķirīgu kraniofaciālo morfoloģiju un indivīdiem pēc ortognātiskās ķirurģijas operācijām
 • I. Zepa: Vienpusēju caurejošu lūpu un aukslēju šķeltņu pacientu interdisciplinārās ārstēšanas rezultātu izvērtējums pēc žokļu, zobu un sejas morfoloģiskajiem parametriem
 • M. Gržibovskis: Specifisko signālmolekulu novērtējums septum interradiculare audos dažādās vecuma grupās

Starptautiskā sadarbība studiju un zinātniskajā darbā

 • ERASMUS projektā sadarbība ar Kārdifas Universitāti, Drēzdenes Tehnisko universitāti, Oslo Universitāti, Oulu Universitāti un Kauņas Universitāti
 • Zinātniskā sadarbība ar Kārdifas Universitāti, Oulu Universitāti, Kauņas Universitāti, Oslo Universitāti, Drēzdenes Tehnisko universitāti un Bostonas Universitāti
 • Sadarbība ar Edinburgas Karalisko ķirurgu koledžu ortodontijas speciālistu Baltijas eksaminācijas centra darbības nodrošināšanai

Saistītās ziņas