Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ēriks Švēde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Apgūt pamata zināšanas par ortopēdisko apavu izgatavošanu, pielāgošanu, vadoties pēc pacienta noteiktās diagnozes.

Priekšzināšanas

Nepieciešanas priekšzināšanas anatomijā, fizoloģijā un biomehānikā kā arī ortozēšanā ar mīkstajām un cietajām ortozēm.

Rezultāti

Zināšanas

Pamata zināšanas ortopēdisko apavu izgatavošanā. Pabeidzot studiju kursu, studenti atpazīs gadījumus, kuros nepieciešams piemērot ortopēdiskos apavus, sistematizēt apavus pēc ražošanas veida, nosaukt apavu galvenās sastāvdaļas un definēt to nozīmi ortopēdiskās problēmas risināšanā.

Prasmes

Pabeidzot studiju kursu, studenti spēs novērtēt pacientu, kam nepieciešami ortopēdiskie apavi un izvirzīt apavu pielietojuma mērķi, piemērot ortopēdiskā apava ražošanas veidu un izveidot ieteicamāko apava konstrukcijas specifikāciju. Spēs veikt specifiskos mērījumus un sastādīt apava specifikāciju.

Kompetences

Pabeidzot kursu, izveidosies kompetence analizēt ortopēdisko apavu nepieciešamību, izvēles iespējas, kā arī novērtēt apavu atbilstību nepieciešamībai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.