Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Radzevičs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Studiju kursa "Pašvaldību tiesības" apguve ļaus studentiem izzināt pašvaldību sistēmas nozīmīgākos elementus un to darbības tiesisko ietvaru, noskaidrot pašvaldību ģenēzi un to demokratizācijas mūsdienu tendences, kā arī tiesu praksi ar pašvaldībām saistītajos jautājumos.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Loģika, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Praktiskā komunikācija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izmanto zināšanas par pašvaldību tiesību jēdzienu un sistēmu, to rašanās pirmsākumiem un attīstību, pašvaldību kompetenci, institūciju struktūru un funkcijām, lēmumu pieņemšanas kārtību, darbības pārraudzību, sabiedrības un pašvaldības savstarpējo mijiedarbību.

Prasmes

Studējošie apgūst ne tikai teorētiskās zināšanas par svarīgākajiem pašvaldību tiesību jautājumiem, bet iegūtās zināšanas arī pielieto praktisku kāzusu risināšanā, kas saistīti gan ar pašvaldības lēmumu izstrādi un to juridisko analīzi, gan tiesu prakses analīzi. Studiju kursā veiksmīgi iegūtās teorētiskās zināšanas studentiem vēlāk būs iespējams izmantot praksē, piemēram, uzsākot jurista darba pienākumu izpildi pašvaldībās.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj organizēt, izprast un izpildīt pašvaldības kompetencē esošo juridisko jautājumu risināšanu, sagatavot lēmumu un citu dokumentu projektus, izvērtēt pašvaldības apritē esošo juridisko dokumentu tiesiskumu un pamatotību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursIerobežota izvēleJuris Radzevičs
Tiesību zinātne, TZN5BakalaursIerobežota izvēleJuris Radzevičs