Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Patoloģija

Mērķis

1. Nodrošināt studijas patoloģijā, ietverot slimību morfoloģiskās un funkcionālās izpausmes, to patoģenēzi. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko studiju kursu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu ārstu. Patoloģijas programmai integrēti jāveido studentam vienotu priekšstatu par slimību patoģenēzes morfoloģiskajiem un funkcionālajiem komponentiem.
2. Sniegt praktisku pārskatu par patoloģiju kā diagnostisku medicīnas nozari vispārējās prakses ārsta darba vajadzībām atbilstošā līmenī.

Priekšzināšanas

Šūnu bioloģija, anatomija, histoloģija, ģenētika, normālā fizioloģija, bioķīmija. Integrētu zināšanu ieguvei studiju kursu ieteicams studēt paralēli vai daļēji paralēli ievadam klīniskajos kursos, t.sk. iekšķīgo slimību diagnostikā un vispārīgajai ķirurģijai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot dažādu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību, cēloņus un riska faktorus, patoģenēzi un tās atspoguļojumu klīniskās norisēs, laboratorajos un attēldiagnostikas izmeklējumos, iespējamās komplikācijas un sekas, iznākumus. Apgūstamie vispārīgie patoloģiskie procesi aptver iekaisuma un brūču dzīšanas, drudža, perifērās asinsrites traucējumu, hipoksijas, audzēju attīstības, šūnu bojājuma un kompensatoro pielāgošanās reakciju, šķidruma, elektrolītu un skābju-bāzu līdzsvara traucējumu un stresa reakcijas vispārīgos aspektus. Speciālās patoloģijas sadaļā studējošie apgūst kardiovaskulāro, plaušu, nieru, gastrointestinālo, aknu un žultsceļu, aizkuņģa dziedzera, kaulu, centrālās nervu sistēmas, ginekoloģisko un reproduktīvo, krūts dziedzera, hematoloģisko un endokrīno slimību patoģenēzes jautājumus kā pamatu tālākām klīniskām studijām, izpratnei par klīnisko simptomu un laboratoro izmaiņu veidošanos un to atklāšanu.

Prasmes

Students pratīs argumentēti izvērtēt biežāk sastopamo slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu ģimenes ārsta vai speciālista praksē nepieciešamos audu un/ vai laboratoros izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Iegūtās kompetences aptver dažādu orgānu un to sistēmu slimību patoģenēzi, rada izpratni par organismā notiekošajiem patoloģiskajiem procesiem kā klīnisko izpausmju pamatu un kalpo kā bāze tālākajām klīniskajām studijām klīnisko kompetenču iegūšanai un izpratnei.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Romans Uļjanovs, Artjoms Soboļevs, Kirils Veļikijs, Laine Pelčere, Inta Liepniece-Karele, Arvīds Jakovļevs, Valters Vīksne, Valērija Raubiško, Jurijs Nazarovs
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Līga Vīduša, Katrīne Vecvagare, Agnese Ūdre, Arvīds Jakovļevs, Ivanda Franckeviča, Valters Vīksne, Poļina Viktorova, Andrejs Ancāns, Violeta Zubkova, Māris Sperga
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Boriss Štrumfs, Aleksandrs Vasiļjevs, Maija Lubgane-Griķīte, Guna Volanska, Agita Jukna, Karīna Biserova, Staņislavs Šinkarevs, Nadīna Rīmere
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF5MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligāts
Medicīna, MF5MaģistrsObligāts