Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olga Boka-Veide
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības; Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par galveno grūtniecības patoloģiju etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, diagnostiku un diferenciālo diagnostiku, izprast grūtniecības vadīšanas taktiku, izmeklēšanas metožu pielietošanu, patoloģiju ietekmi uz grūtniecības norisi un iznākumu, iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas šo zināšanu pielietošanai.

Priekšzināšanas

Sievietes anatomijā, fizioloģijā, ģenētikā, embrioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, iekšķīgajās slimībās, vispārējā ķirurģijā, farmakoloģijā, laboratoriskajā un funkcionālajā diagnostikā, veselības aprūpes organizācijā, medicīnas ētikā un normālajā dzemdniecībā.

Rezultāti

Zināšanas

Prot aprakstīt pamata antenatālo aprūpi, ģenētisko saslimšanu u.c. slimību skrīningu, raksturot normālas un patoloģiskas grūtniecības norisi: spontāna grūtniecības pārtraukšanās līdz 22 grūtniecības nedēļām, ārpusdzemdes grūtniecība, trofoblastiskās slimības, pārnēsāta grūtniecība, augļa intrauterīnās augšanas aizture, augļa stāvokļa novērtēšana grūtniecības laikā, TORCH infekcijas grūtniecēm, izoimunizācija grūtniecības laikā, asiņošana grūtniecības laikā, hipertensīvi sarežģījumi grūtniecības laikā, sistēmiskas saslimšanas grūtniecības laikā. Izskaidrot perinatālajā aprūpē pielietojamo medikamentu klīnisko farmakoloģiju. Identificēt un aprakstīt grūtniecības pārtraukšanas indikācijas un metodes līdz 22 grūtniecības nedēļām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj patstāvīgi novērtēt novirzes no normālas grūtniecības norises, sastādīt izmeklējumu plānu patoloģiskas grūtniecības norises gadījumā, pamatot izmeklējumu nepieciešamību un informativitāti, spēj sniegt konsultāciju grūtniecei par grūtniecības patoloģiju ietekmi uz grūtniecības gaitu, mātes un augļa veselības stāvokli, spēj izskaidrot ārstēšanā biežāk pielietoto medikamentu izvēli un ietekmi uz māti un augli.
Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūst un praktiski prot pielietot šādas iemaņas:
• savākt reproduktīvo anamnēzi grūtniecei, identificēt un izskaidrot grūtniecības norises riska faktorus;
• noteikt grūtniecības laiku un augļa attīstības atbilstību grūtniecības laikam;
• prot izvērtēt augļa intrauterīno veselības stāvokli un identificēt novirzes no normas;
• spēj nozīmēt un izskaidrot izmeklējumu nepieciešamību un interpretēt rezultātus grūtniecei antenatālās aprūpes laikā normāli un patoloģiski noritošas grūtniecības gadījumā;
• prot nozīmēt terapiju grūtniecības patoloģijas gadījumā;
• spēj interpretēt ģenētiskā skrīninga rezultātus.

Kompetences

Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs:
• veikt pamata antenatālo aprūpi;
• veikt antenatālo aprūpi grūtniecības patoloģijas gadījumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligātsOlga Boka-Veide, Anna Miskova, Dace Rezeberga, Karlīna Elksne