Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas pedagoģijā un attīstīt pedagoģiskā darba pamata prasmes un iemaņas.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie studiju procesā iegūst pamatzināšanas par pedagoģiskā darba būtību, tā aizsākumiem un vēsturisko attīstību līdz mūsdienām. Studējošie apgūst didaktikas zināšanas. Apgūst mūsdienu mācību metodes pedagoģijā un androgoģijā. Apgūst mācīšanas un mācīšanās stilus, mūsdienu izglītības kvalitātes pamatprincipus.

Prasmes

Studējošais izprot pedagoģiskā darba būtību, pedagoģiskā procesa organizācijas pamatprincipus, audzināšanas būtību, kā arī mūsdienu pedagoģisko vidi. Prot izvēlēties un pielietot mācību mērķim atbilstošas mācību metodes. Izprot kompetenču pieejas izglītībā būtību.

Kompetences

Studējošie spēj integrēt iegūtās zināšanas turpmākā studiju procesā un tiesību speciālistu praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa3MaģistrsObligātsAivars Stankevičs