Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Līga Ēriksone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veidot izpratni par zinātniskās darbības principiem un praktisko pētniecisko darbību veselības aprūpē un vecmātes specialitātē.

Priekšzināšanas

Socioloģijā, ētikā, saskarsmes psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zina pētniecības virzienus un tendences, pētījuma organizēšanas nosacījumus un ierobežojumus, biežākās kļūdas, ticamības kritērijus, pētniecības metodes, pētījuma instrumentus.

Prasmes

Studenti spēj identificēt aktuālākās nozares problēmas, formulēt zinātniskās kategorijas, izveidot pētījuma instrumentu, plānot pētījuma procesu, iegūt un interpretēt pētniecības procesam atbilstošus literatūras avotus.

Kompetences

Studenti argumentē izvēlētās pētnieciskās darbības virzienu, izvēlēto metodoloģiju, veido pētniecības instrumentu, ko integrē kvalifikācijas darba veidošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP5Pirmais līmenisObligāts