Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mirdza Kursīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Sniegt iespēju iegūt zināšanas un iemaņas pētniecības metodoloģijā zinātniskās literatūras lasīšanai un pierādījumos balstītas medicīnas principus pielietošanai, kā arī lai attīstītu kritisko domāšanu un veicinātu iesaisti pētniecībā.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas, histoloģijas un fizioloģijas pamati; aritmētikas pamati, angļu valoda.

Rezultāti

Zināšanas

• Izskaidrot atšķirību starp kvantitatīvām un kvalitatīvām pētniecības metodēm.
• Nosaukt pētniecības procesa etapus.
• Identificēt pētniecības ētikas problēmas.
• Nosaukt dažādus zinātniskās literatūras veidus.
• Izskaidrot atšķirību starp literatūras apskatu un sistemātisku literatūras pārskatu.
• Paskaidrot jēdzienus "riska faktors, cēlonis un jaucējs" slimību daudzcēloņu teorijas ietvarā.
• Atrast piemērotus datu avotus un datu ieguves metodes.
• Aprakstīt reprezentatīvas izlases jēdzienu.
• Atšķirt prevalences un incidences rādītājus.
• Izskaidrot vecuma standartizācijas jēgu un interpretēt vecumstandartizētos rādītājus.
• Nosaukt un aprakstīt pētījumu plānojuma veidus, to priekšrocības un trūkumus.
• Interpretēt saistību rādītājus.
• Izskaidrot atšķirību starp nejaušām un sistēmiskām kļūdām.
• Nosaukt atlases un informācijas kļūdu piemērus.
• Interpretēt testu jutības un specifiskuma rādītājus, kā arī paredzes vērtības.
• Izskaidrot saistību starp testa jutību un specifiskumu, ko parāda ROC līkne.
• Aprakstīt veselības zinātnēs pieņemto konferenču tēžu un rakstu struktūru.
• Formulēt mutiskās prezentācijas un stenda referāta veidošanas pamatprincipus.

Prasmes

• Parādīt sasaisti starp zinātnisku problēmu, pētniecības jautājumu un hipotēzi.
• Radīt piemērotu gadījuma definīciju.
• Veikt literatūras meklēšanu datu bāzēs, piem., PubMed.
• Uzzīmēt vienkāršas kauzālās diagrammas un nosaukt mainīgos.
• Aprēķināt epidemioloģijas pamatrādītājus: prevalenci, kumulatīvo incidenci un incidences biežumu.
• Novērtēt, kādi pētījumu uzbūves veidi ir izmantoti piemēros no publikācijām.
• Aprēķināt saistību rādītājus: riska attiecību, incidences biežuma attiecību, izredžu attiecību, atributējamo risku un atributējamo frakciju.
• Aprēķināt testa jutību, specifiskumu un paredzes vērtības.
• Prezentēt hipotētiska pētījuma pieteikumu.

Kompetences

• Formulēt literatūrā balstītu zinātnisku problēmu.
• Izstrādāt tai atbilstošu pētniecības jautājumu, mērķi un uzdevumus.
• Izvēlēties piemērotu pētījuma plānojumu un datu ieguves metodes.
• Paredzēt pētījuma rezultātu pareizību apdraudošos faktorus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsObligātsMirdza Kursīte, Karīna Zavorina, Kristīne Ozoliņa, Aija Bukova-Žideļūna, Laura Isajeva, Solvita Kļaviņa-Makrecka
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF5MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF5MaģistrsObligāts