Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Gauruča
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Iemācīt izmantot pilates vingrošanas sistēmā dažādus rīkus un trenažierus, attīstīt praktiskās iemaņas, apgūstot pilates vingrinājumus darbā ar rīkiem un trenažieriem.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, pilates pamatos un terminoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst paplašinātas zināšanas pilates vingrošanas sistēmā, izmantojot dažādus rīkus un trenažierus, nodarbību plānošanā un sastādīšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs tehniski korekti izpildīt pilates vingrinājumus, izmantojot dažādus rīkus un trenažierus.

Kompetences

Studējošais spēs pielietot visus pilates principus; metodiski pareizi vadīt nodarbības un dozēt slodzi, strādājot ar dažādu aprīkojumu un dažāda tipa trenažieriem. Spēs korekti labot klientu kļūdas un vingrinājumu izpildīšanas tehniku, sastādīt dažādas nodarbību programmas atkarībā no izvēlētā mērķa un izmantojamā inventāra.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.