Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kaspars Auslands
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Students iegūst padziļinātas zināšanas un priekšstatu par neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām.

Priekšzināšanas

Nepieciešama obligātā studiju kursa "Neiroķirurģija" apguve studiju programmā "Medicīna".

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst padziļinātas zināšanas un kompetenci par neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikas principiem un neiroķirurģisko operāciju veidiem un specifiku pie dažādām kraniālām un spinālām saslimšanām, un spēj pielietot iegūtās zināšanas dažādu neiroķirurģisku saslimšanu konservatīvai un ķirurģiskai ārstēšanai.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis prasmes un iemaņas, kas ļaus:
• sastādīt izmeklējumu un terapijas plānu neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām;
• noteikt ķirurģiskās ārstēšanas taktiku, operāciju veida izvēli dažādām neiroķirurģiskām saslimšanām;
• izskaidrot sarežģījumus neiroķirurģisko operāciju laikā, to profilaksi, rīcības taktiku;
• prognozēt iespējamo saslimšanas un terapijas rezultātu;
• orientēties jaunākajos starptautiskajos sasniegumos neiroķirurģiskā darbā.

Kompetences

Studiju kursa rezultātā iegūtā kompetence ļaus patstāvīgi analizēt neiroķirurģisko saslimšanu aktuālas medicīnas problēmas, racionāli izmantot papildus izmeklēšanas iespējas, veikt situāciju analīzi, demonstrēt individuālo attieksmi pret pacientu un pamatot izvēlēto ārstēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle