Pārlekt uz galveno saturu

Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra realizē apmācību studiju programmās Medicīna, Pediatrija, Fizioterapija, Ergoterapija, Ortozēšana protezēšana, Audiologopēdija, Māszinības, kā arī nodrošina rezidentu apmācību Rezidentūras studiju fakultātē.

Galvenie darbības virzieni

 • Kvalificēta līdzdiploma un tālākizglītības organizēšana neiroloģijā un neiroķirurģijā
 • Studiju programmu veidošana un īstenošana
 • Docētāju iesaistīšanās neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku praktiskajā darbā
 • Praktizējošo neirologu, neiroķirurgu un ģimenes ārstu kvalifikācijas paaugstināšana
 • Studentu un rezidentu zinātnisko pētījumu vadīšana
 • Promocijas darbu vadīšana
 • Katedras docētāju zinātnisko pētījumu veicināšana
 • Katedras mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana

Pētniecības virzieni

Neiroloģija

 • Vaskulārās slimības
 • Perifērās nervu sistēmas slimības
 • Neiromuskulārās un motoneironu slimības
 • Paroksizmālās nervu sistēmas slimības
  (epilepsija, sinkopālie stāvokļi utt.)
 • Reiboņi
 • Neiroinfekcijas
 • Sāpju sindromi neiroloģijā
 • Demielinizējošās slimības

Neiroķirurģija

 • Gliomu jaunākās morfoloģiskās diagnostikas metodes, ģenētiskā izpēte un kompleksas ārstēšanas metodes
 • Multiplu vēža metastāžu ārstēšanas jaunākās metodes
 • Spinālu audzēju epidemioloģija un ārstēšana
 • Intrakrainālu artēriju sienas izpēte ar OCT pacientiem pēc STICH
 • Medikamenta Avastin izmantošana neiroonkoloģijā

Zinātniskās tēmas

Klīniskie izmēģinājumi un pētījumi

 • Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate (bia 2-093) as monotherapy for patients with newly diagnosed partial-onset seizures: a double-blind, randomized, active-controlled, parallel-group, multicenter clinical study, protokols nr. BIA-2093-311 – vadošā pētniece I. Logina
 • Efficacy and safety of bia 9-1067 in idiopathic parkinson’s disease patients with “wearing-off” phenomenon treated with levodopa plus a dopa decarboxylase inhibitor (ddci): a double-blind, randomised, placebo- and active-controlled, parallel-group, multicentre clinical study, protokols nr. BIA-91067-301 – vadošā pētniece I. Logina
 • A multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled variable treatment duration study evaluating the efficacy and safety of Siponimod in patients with secondary progressive multiple sclerosis (farmokoloģisks pētījums) – doc. G. Karelis
 • A multinational, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled study followed by active treatment period, to evaluate the efficacy, safety and tolerability of two doses of oral administration of laquinimod in subjects with relapsing remitting multiple sclerosis (farmokoloģisks pētījums) – doc. G. Karelis
 • Beta-herpesvīrusu HHV-6 un HHV-7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju (RSU + Eiropas savienības grants) – doc. G. Karelis
 • A multicenter, randomized,active-controlled efficacy and safety study comparing extended duration betrixaban Standard of care enoxaparin for the prevention of venozus trombembolism in acute medically ill patient (farmokoloģisks pētījums) – doc. G. Karelis
 • Eksosomu nozīme agrīnā neirodeģeneratīvu slimību diagnostikā (Eiropas savienības grants) – doc. G. Karelis
 • Ērču transmisīvo neiroinfekciju klīniskais un molekulāri ģenētiskais raksturojums Latvijā – doc. G. Karelis
 • A Double-blind, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, Paralel-Group study with an Open label Extension Phase to evaluate the efficacy and safety of adjunctive Perampanel in Primary Generalized Tonic-Clinic Seizures (farmokoloģisks pētījums) – doc. G. Karelis

Neiroķirurģijā

 • Starptautiskais projekts RO 4876646 AVASTIN (BEVACIZUMAB) – no 2013. gada, doc. D. Apškalne, A. Ozola

Sadarbības partneri

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā:

 • Eiropas un pasaules neirologu un bērnu neirologu apvienībās
 • Eiropas Neirologu biedrību federācijā (EFNS) (nacionālais delegāts – asoc. prof. A. Millers) 
 • Pasaules Neirologu federācijā (WFN) (nacionālais delegāts – prof. E. Vītols)
 • Eiropas Sāpju izpētes biedrību federācijā (EFIC) (nacionālā delegāte – prof. I. Logina)
 • EANO (Eiropas neiroonkologu asociācijas īstenā locekle – doc. D. Apškalne)
 • Starptautiskajā pretepilepsijas līgā (ILAE) un Eiropas Pretepilepsijas līgā (ELAE) – prof. E. Vītols
 • Latvijas ārstu sabiedriskajās organizācijās (Latvijas Neirologu biedrībā, Latvijas Sāpju izpētes biedrībā, Latvijas neiroimunologu asociācijā, Latvijas Pretepilepsijas biedrībā u. c.)
 • Baltijas neirologu sabiedriskajās organizācijās
 • Latvijas Neiroķirurgu biedrībā
 • Baltijas Neiroķirurgu asociācija
 • Baltijas Neiropatologu asociācijā
 • SIA Genera
 • Latvijas Ģenētikas centrā
 • LU Biomedicīnas centrā
 • RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtā
 • Epilepsijas slimnieku apvienībā un citās Latvijas pacientu sabiedriskajās organizācijās
 • Eiropas neiroķirurgu biedrību asociācijā (EANS)
 • Pasaules neiroķirurgu biedrību federācijā (WFNS)