Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Zobu protezēšanas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Baiba Spriņģe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

1. Iepazīstināt studentus ar zobu funkcionālās anatomijas un oklūzijas pamatprincipiem un integrēt iegūtās zināšanas praktiskā darbā, ņemot algināta nospeidumus no fantomu žokļiem un atlejot ģipša modeļus, modelējot zobus uz ģipša modeļiem, kā arī, slīpējot mākslīgos fantomu žokļu zobus metālkeramikas kroņiem un tiltveida protēzēm, ievērojot oklūzijas paradigmām.
2. Radīt studentiem izpratni par neizņemamu parciālu zobu balstītu protēžu veidiem (uzmanību vēršot uz metālkeramikas zobu kroņiem un tiltveida protēzēm), to izgatavošanas iespējām, zobu slīpēšanas biomehānikas un estētikas principiem.
3. Attīstīt prasmes secīgi veikt klīniskos etapus, izgatavojot neizņemamas parciālas zobu balstītas protēzes (metālkeramikas kroņus vai tiltveida protēzes uz mākslīgajiem fantoma žokļa zobiem preklīnikas apstākļos) - atbilstoši biomehānikas principiem slīpēt augšžokļa un apakšžokļa incisīvu un kanīnu grupas zobus

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtots studiju kurss - Zobu anatomija (ZTMVK_056). Priekšzināšanas cilvēka anatomijā, medicīniskā fizikā, vispārējā medicīniskā ķīmijā, angļu valodā zobārstniecībā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs:
1. atpazīt dažādu zobu grupu funkcionālās anatomijas īpatnības un skaidrot oklūzijas pamatprincipus;
2. aprakstīt un diferencēt dažādus neizņemamu parciālu zobu balstītu protēžu veidus;
3. uzskaitīt zobu slīpēšanas biomehānikas principus, izvēloties dažādu fiksēt parciālu zobu balstītu protēžu materiālus;

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie mācēs:
1. ņemt algināta nospiedumu no fantoma žokļiem un atliet ģipša modeli;
2. modelēt zobus uz ģipša modeļiem un analizēt oklūziju;
3. slīpēt mākslīgos fantoma žokļa priekšzobus atbilstoši biomehānikai un izvēlētajam kroņa vai tiltveida protēzes materiālam;

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs :
1. iegūtās zināšanas par dažādu zobu grupu funkcionālo anatomiju un oklūzijas pamatprincipiem integrēt praktiskajā darbā, modelējot zobus uz ģipša modeļiem un analizējot oklūziju, kā arī, slīpējot zobus dažādu materiālu parciālajām fiksētām zobu balstītām protēzēm;
2. analizēt indikācijas un iespējamos riska faktorus, plānojot parciālas fiksētas zobu balstītas protēzes;
3. pamatot klīnikā veicamo manipulāciju, instrumentu, darba piederumu izvēli, slīpējot zobus parciālajām fiksētām zobu balstītām protēzēm;
4. atpazīt un kritiski novērtēt savas klīniskā darba neveiksmes un to iespējamos cēloņus, un rast atrisinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz3MaģistrsObligātsBaiba Spriņģe
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF3MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF3MaģistrsObligāts