Pārlekt uz galveno saturu

Zobu protezēšanas katedras mērķis ir realizēt kvalitatīvu izglītības programmu līdzdiploma un pēcdiploma studijās, attīstīt nozares zinātniskos virzienus, kā arī iesaistīties starptautiskā sadarbībā.

Galvenie darbības virzieni

 • Līdzdiploma izglītība atbilstoši RSU akreditētām studiju programmām. Katedrā tiek realizēti šādi studiju kursi: Dentālā anatomija, Preklīnika zobu protezēšanā, Zobu protezēšana un Integrētā zobārstniecība
 • RSU Tālākizglītības fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Rezidentūra medicīnā zobu protezēšanas specialitātes studiju programmas realizācija
 • Ārstu tālākizglītības kursu īstenošana
 • Doktorantu zinātniskā un pedagoģiskā darba bāze
 • Zinātniskie pētījumi (studentu, rezidentu, doktorantu u. c. pētījumi; starptautiskie un lokālie zinātniskie projekti)
 • Sadarbība ar citām RSU struktūrvienībām, Latvijas un starptautiskām institūcijām Zobu protezēšanas katedras stratēģijas izpildē

Pētniecības virzieni

 • Biomateriāli
 • Osseointegrācija un implantātu balstītas rekonstrukcijas
 • Eksogēnu un endogenu ietekme uz alveolāro kaulu
 • 3D diagnostika
 • Temporomandibulārie traucējumi
 • Zobu protēžu ilgtermiņa rezultāti
 • Zobu zaudējuma izraisītās patoloģijas

Zinātniskās tēmas

 • Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts, Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/139 (asoc.prof. Anda Slaidiņa)

 • Starptautisks ERASMUS ietvara projekts Harmonization & Standardization of European Dental Schools Programs of Continuing Professional Development for Graduate Dentists (Projekta Nr. 509961-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
 • Promocijas darbu tēmas:
  • Kaula minerālblīvuma ietekme uz žokļa kaulu un tempromandibulāro locītavu sievietēm menopauzes vecumā. – Evija Ņikitina (darba vad.: doc. Anda Slaidiņa, asoc. prof. Una Soboļeva)
  • Periodonta audu veselības izvērtējums pacientiem pēc zobu protezēšanas, komplikāciju biežums un to novēršanas iespējas. – Elīna Blūma (darba vad.: asoc. prof. Aldis Vidžis)

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju un zinātniskajā darbā

 • ERASMUS projektā sadarbība ar Kārdifas Universitāti, Helsinku Universitāti, Amsterdamas Universitāti, Atēnu Universitāti un ADEE
 • Tālākizglītības darbā ar Viļņas Universitāti un Tartu Universitāti
 • Pētniecībā sadarbība ar RSU katedrām, RTU
 • ADEE
 • Baltic Dental and Maxillofacial Journal "Stomatologija"