Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Līga Ēriksone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veidot izpratni par dažādu manipulāciju pielietošanu atbilstoši NMP un vispārīgiem klīniskajiem gadījumiem, apgūt prasmes un taktiku pielietojamo procedūru izpildē konkrētās situācijās, apzinot darbību vēlamos un nevēlamos rezultātus, ņemot vērā situācijas un pacienta vecuma kontekstu.

Priekšzināšanas

Anatomija, propedeitika, iekšķīgās un ķirurģiskās slimības, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti atpazīst neatliekamās palīdzības diagnostisko, ārstniecisko, imobilizācijas un transporta aprīkojumu, darbības principus un pielietojumu nodrošinot pacienta stāvokļa stabilizāciju un ārstēšanu, ņemot vērā situācijas un pacienta vecuma kontekstu. Izprot elektrokardiogrammu analīzes pamatjēdzienus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izskaidrot nepieciešamo manipulāciju indikācijas, izmantot atbilstošu aprīkojumu gadījuma kontekstā. Spēj atšķirt EKG normu un patoloģiju.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students prot novērtēt situāciju, pielietot atbilstošu neatliekamās palīdzības aprīkojumu, veicot manipulācijas konkrētai situācijai un saslimšanas gadījumam, prot novērtēt elektrokardiogrammas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP2Pirmais līmenisObligātsInese Kravcova, Līga Ēriksone, Aleksejs Safonovs
Ārsta palīgs, LFAP4Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs, Solvita Smilgzieda, Līga Ēriksone, Inese Kravcova
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP1Pirmais līmenisObligātsInese Kravcova, Līga Ēriksone, Aleksejs Safonovs
Ārsta palīgs, LFAP5Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs, Inese Kravcova, Solvita Smilgzieda, Līga Ēriksone
Ārsta palīgs, LFAP3Pirmais līmenisObligāts