Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Gunta Bēta, Gunta Bēta
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veidot izpratni par dažādu manipulāciju pielietošanu atbilstoši NMP un vispārīgiem klīniskajiem gadījumiem, apgūt prasmes un taktiku pielietojamo procedūru izpildē konkrētās situācijās, apzinot darbību vēlamos un nevēlamos rezultātus, ņemot vērā situācijas un pacienta vecuma kontekstu.

Priekšzināšanas

Anatomija, propedeitika, iekšķīgās un ķirurģiskās slimības, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti atpazīst neatliekamās palīdzības diagnostisko, ārstniecisko, imobilizācijas un transporta aprīkojumu, darbības principus un pielietojumu nodrošinot pacienta stāvokļa stabilizāciju un ārstēšanu, ņemot vērā situācijas un pacienta vecuma kontekstu. Izprot elektrokardiogrammu analīzes pamatjēdzienus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izskaidrot nepieciešamo manipulāciju indikācijas, izmantot atbilstošu aprīkojumu gadījuma kontekstā. Spēj atšķirt EKG normu un patoloģiju.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students prot novērtēt situāciju, pielietot atbilstošu neatliekamās palīdzības aprīkojumu, veicot manipulācijas konkrētai situācijai un saslimšanas gadījumam, prot novērtēt elektrokardiogrammas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs3Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs, Inese Kravcova, Līga Ēriksone
Ārsta palīgs5Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs, Inese Kravcova, Līga Ēriksone, Ieva Ventaskraste
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs2Pirmais līmenisObligātsInese Kravcova, Līga Ēriksone
Ārsta palīgs4Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs, Inese Kravcova, Ieva Ventaskraste