Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Gan teorētiski, gan praktiski apgūt dažādu projektu vadības principus, to plānošanas un vadības metodiku, kā arī izvērtēšanu.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• nosaukt galvenās projekta pazīmes;
• identificēt projekta fāzes;
• izskaidrot projekta struktūrplāna sadaļas un būtību;
• identificēt projekta riskus;
• nosaukt un aprakstīt tipiskās projekta pieteikumā iekļaujamās sadaļas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs pielietot iegūtās zināšanas, izstrādājot projektus savā profesionālās darbības jomā un risināt radušās problēmas projekta īstenošanas laikā.

Kompetences

Studenti būs gatavi izmantot projektu vadības metodes ar profesionālo darbību saistītās organizācijās un projektos, kā arī vadīt nelielas projekta komandas savas profesionālās darbības ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligātsIeva Jēkabsone