Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inga Petermane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas un prasmes dažāda vecuma pacientu izmeklēšanā un novērtēšanā.

Priekšzināšanas

Fizioloģijā, anatomijā, latīņu valodā, bioloģijā, ģenētikā, sievietes fizioloģijā un patoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes, students būs apguvis zināšanas, kas ļaus: aprakstīt pacientu izmeklēšanas pamatprincipus, raksturot izmeklēšanas metodes, izskaidrot iegūstamos rezultātus pacientu izmeklēšanā pa sistēmām, identificēt patoloģiskos stāvokļus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt anamnēzes savākšanu, pielietot izmeklēšanas metodes dažāda vecuma pacientu izmeklēšanā un novērtēt iegūtos rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs veikt dažāda vecuma pacientu izmeklēšanu, analizēt iegūtos rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP2Pirmais līmenisObligātsInga Petermane, Inga Krēvica-Rozenberga