Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt zināšanas par personību teorijām, funkcionēšanas līmeņiem, struktūru un personības attīstību. Par psihisko un somatisko faktoru mijiedarbību psihosomatisko traucējumu un slimību etiopatoģenēzē.
Ārsta-pacienta attiecību veidošanas likumsakarībām, to terapeitiskiem aspektiem; ārsta-pacienta attiecību atšķirībām dažādu pacientu personības struktūru gadījumā.
Psihosomatisko traucējumu un slimību etiopatoģenēzi stomatoloģijas klīnikā, to ārstēšanas principiem.

Priekšzināšanas

Pieredze darbā ar pacientiem. Priekšstats par psihes dabaszinātnisko un humanitāro dabu.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par psihosomatisko traucējumu un slimību etiopatoģenēzi stomatoloģijas klīnikā. Izprot ārsta-pacienta attiecību veidošanas likumsakarības, to terapeitiskos aspektus. Analizē ārsta-pacienta attiecību atšķirības dažādu personības struktūru gadījumā.

Prasmes

Prast diagnosticēt psihosomatiskus traucējumus un izprast to rašanās etiopatoģenēzi. Prasme sniegt atbalsta terapijas elementus ārsta-pacienta attiecībās.

Kompetences

Atpazīt psihosomatiskus traucējumus pacientiem stomatoloģijas klīnikā un nosūtīt tos pie ārsta-psihoterapeita. Pārzināt atbalsta terapijas elementus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz7MaģistrsObligātsRutger Jan van der Gaag, Laura Valaine
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF7MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF7MaģistrsObligāts