Pārlekt uz galveno saturu

Katedra nodrošina apmācību studentiem, bakalauriem, maģistrantiem, rezidentiem un ārstiem studiju kursos Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija, Psihiskā veselība, Psihoterapijas pamati, Medicīniskā psiholoģija,  u. c., docētāji veic pētniecisko darbu, veido noderīgus materiālus, veic ārstniecisko darbību RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā un citās medicīnas iestādēs, organizē studentu zinātniskā pulciņa darbu, kā arī katedras un klīnikas kultūras pēcpusdienas.

Darbības mērķi un virzieni

 • Efektīva studiju un apmācību procesa nodrošināšana studentiem, bakalauriem, maģistrantiem, rezidentiem un ārstiem studiju kursos Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija, Psihiskā veselība, Psihoterapijas pamati, Medicīniskā psiholoģija u. c.
 • Doktorantūras studiju vadīšana
 • Pētniecība
 • Metodisko materiālu izveide
 • Piedalīšanās ES fondu aktivitātēs (ESF, ERAF)

Pētniecības virzieni, projekti

Zinātniskās pētniecības tēmas

 • Veselības aprūpes darbinieku un veselības aprūpes virziena studējošo psihiskā veselība, dzīves kvalitāte un labsajūta, emocionālā atbalsta izjūta un psihosomatisko traucējumu prevalence, riska faktori
 • Ārsta un pacienta terapeitiskās attiecības: empātija, terapeitiskie faktori
 • Personības funkcionēšanas līmeņi un somatizācija, psihoterapijas efektivitāte
 • Hronisku sāpju psihosomatiskie aspekti: sociāli kulturālie faktori, bioķīmiskie marķieri, kompleksas terapijas efektivitāte
 • Posttraumatiskā stresa sindroms: prevalence, diagnostika, bioķīmiskie marķieri, korekcijas iespējas
 • Maģiskā domāšana, ticība paranormālajam, kritiskā domāšana
 • Agresija un tās fenomeni internetā

Katedras vēsture

1994. gadā Latvijas Medicīnas akadēmijā tika nodibināts Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas kurss, bet 1997. gada janvārī kurss pārveidots par Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedru.

Katedras pirmās telpas atradās Grēcinieku ielā 34 (kopš 1994.), pēc tam no 01.10.2009. līdz 01.11.2017. – Kapseļu ielā 23, tagad – Kristapa ielā 30.

Jaunas studiju programmas veidošanai bija nepieciešamas zināšanas, kuras varēja gūt no pieredzējušiem ārzemju speciālistiem (īpaši palīdzējuši Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Vācijas kolēģi, kā arī latviešu speciālisti emigrācijā – Kaspars Tūters un Voldemārs Gulēns no Kanādas).

Izveidojusies radoša sadarbība kā pedagoģiskā, tā arī zinātniskā jomā ar minēto valstu mācību un ārstniecības iestādēm.

Pedagoģiskā darba virzieni

Katedrā mācās dažādu fakultāšu un specialitāšu studenti: medicīnas, stomatoloģijas, zobu higiēnistu, farmācijas, rehabilitācijas, ergoterapeitu, logopēdu, fizioterapeitu, uztura, sabiedrības veselības, mākslas terapijas, sociālā darba studenti atbilstošās studiju programās. Ir izveidotas divas rezidentūras studiju programmas – četrgadīgā psihoterapijas studiju programma un sešgadīgā apvienotā psihoterapijas un psihiatrijas studiju programma. Apmācības psihoterapijas un psihosomatiskās medicīnas ciklā ir psihiatrijas (2. un 4. studiju gads), iekšķīgo slimību, ģimenes ārstu (1., 2. un 3. studiju gads), acu ārstu, ginekologu un dzemdniecības speciālistu, dermatoveneroloģijas, sejas un žokļu ķirurģijas, endodontijas, bērnu zobārstniecības, periodontijas, onkologu ķimijterapeitu rezidentiem. Semināru programma ir pediatrijas rezidentiem.

Norit ārstu apmācība – izvērsts regulārs tālākizglītības darbs gan trīsgadīgos pārkvalificēšanās kursos psihosomatiskajā medicīnā un psihoterapijā, gan otrā līmeņa kursos. Izstrādātas kursu programmas arī citu specialitāšu ārstiem, pedagogiem un vecākiem.

Pirmās ārzemju profesoru lekcijas un semināri psihosomatiskajā medicīnā Latvijā bija iespējami, pateicoties katedras darbinieku aktivitātei. 1993. gadā lekcijas nedēļas garumā nolasīja psihiatrijas profesors no Oslo Universitātes (Norvēģija) Ulriks Malts, 1994. gadā – Ķīles Kristiāna Albrehta universitātes profesors Huberts Špaidels u. c.

1996. gadā katedras mācībspēki un darbinieki organizēja Baltijas jūras konferenci Psihosomatiskajā medicīnā un psihoterapijā, kurā bez minētajiem profesoriem uzstājās arī vadošie profesori no vēl 12 valstīm – prof. Klauss Bāne-Bānsons (Vācija, Dānija), prof. Čārlzs Fords (ASV), prof. Huberts Leisijs (Hubert Lacey) (Lielbritānija), prof. Lenarts Levi (Lennart Levi) (Zviedrija), Kari Pilkenens (Kari Pylkännen) (Somija) u. c.

1999. gadā kopā ar Umeo Universitātes (Zviedrija) docētājiem tika izveidots apmācības kurss A basic training program in psychotherapy, kurā no Latvijas puses kā mācībspēki tika iekļauti docente Gunta Ancāne un asistents Voldemārs Švarcs.

Katedras pedagoģiskais darbs vērsts uz profesionālo integrāciju Eiropā esošajās profesionālajās struktūrās kā psihosomatiskajā medicīnā, tā psihoterapijā, galveno akcentu liekot uz psihodinamiskās / psihoanalītiskās psihoterapijas attīstību.

Ieteicamā literatūra

Skatīt sarakstu
 • Allan N. Schore. Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of Emotional Development
 • Allan V. Horwitz, Jerome C. Wakefield. Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive Disorder, 2007
 • Andreasen, Brave New Brain: Conquering Mental Illness in the Era of the Genome...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1951-6728-3
 • Antonio Damasio and Fred Stella. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain [Audiobook] [Audio CD]
 • Antonio Damasio. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain 2012
 • Art of Psychotherapy, Anthony Storr 1998 
 • Barent W. Walsh. Treating Self-Injury, Second Edition 2012
 • Bateman, Mentalization- based Treatment for Borderline Personality Disorder: A P....  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1985-7090-5
 • Bateman, Psychoterapy for Borderline Personality Disorder: Mentalization- based...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1985-2766-4
 • Benedetti, F. The patient's brain : the neuroscience behind the doctor-patient relationship / Oxford ; 2011
 • Bienenfeld, Psychodynamic Psychotherapy in Clinical Practice...  Lippincott Williams & Wilkins, ISBN: 978-0-7817-9949-2
 • Blanchard, Overcaming the Trauma of Motor Vehlice Accident: A Cognitive-Be...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1953-0606-4
 • Blumenfield, Psychosomatic Medicine...  Lippincott Williams & Wilkins, ISBN: 978-0-7817-6046-1
 • Bruce S. Liese, Aaron T. Beck, Dara G. Friedman-Wheeler. Group Cognitive Therapy for Addictions 2012
 • Candice M. Monson PhD, Steffany J. Fredman PhD. Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD 2012
 • Charney, Neurobiology of Mental Illness...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1951-8980-3
 • Churchland, Patricia Smith Braintrust : what neuroscience tells us about morality / Princeton, N.J. ; 2011
 • Clark, David A., Cognitive therapy of anxiety disorders : science and practice / New York : 2010
 • Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder, Marsha Linehan 1993 
 • Craske, Mastering Your Anxiety and Panic: Therapist Guide...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1953-1140-2
 • Craske, Mastering Your Anxiety and Panic: Workbook for Primary Care Settings...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1953-1134-1
 • Craske, Mastering Your Fears and Fobias: Therapist Guide...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1951-8917-9
 • Dan Longo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, J. Jameson, Joseph Loscalzo. Harrison's Principles of Internal Medicine 18th Edition, 2011
 • Douglas A. Drossman. Rome III: The Functional Gastrointestinal Disorder 3rd Edition 2006
 • Drive, Ego, Object, and Self: A Synthesis for Clinical Work, Fred Pine 1990 
 • Eating Disorder  Wiley-Blackwell, ISBN: 978-0-4708-4865-4
 • Encyclopedia of Stress, Four- Volume Set, 2e, George Fink (editor-in-chief)
 • Everyday Biological Stress Mechanisms. International Symposium on Scientifically Based Biologically Assesment of Long-Term Stress in Daily Life. Advances in Psychosomatic Medicine Vol. 22 2000 ISBN: 978-3-8055-7191-3
 • Evidence-Based Psychotherapy
 • Feinberg,  Todd E. Altered Egos: How the Brain Creates the Self/ New York:  2002
 • Feinberg, Todd E. From axons to identity : neurological explorations of the nature of the self / New York : 2009
 • Fredric N. Busch, Barbara L. Milrod, Meriamne B. Singer, Andrew C. Aronson. Manual of panic-focused psychodynamic psychotherapy -- extended range / New York ; 2012
 • Gabbard, Long-Term Psychodinamic Psychoterapy: A Basic Text...  American Psychiatric Press, ISBN: 978-1-5856-2144-6
 • Gabbard, Oxford Textbook of Psychoterapy...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1985-2065-8
 • Graham Mmpi-2: Assessing Personality and Psychopatology...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1951-6806-8
 • Halligan. Power of Belief, The: Psychosocial Influence on Illness, Disability, a...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1985-3011-4
 • Hawton. Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric problems: A Practical Guid...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1926-1587-9
 • Hines, Melissa Brain gender / Oxford ; 2004
 • Horwitz, Loss of Sadness, The: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into De...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1953-1304-8
 • Interpersonal Psychotherapy of Depression: A Brief, Focused, Specific Strategy (The Master Work Series), Klerman Gerald L. 1995 
 • James L. Levenson. Essentials of psychosomatic medicine / Washington, DC ; 2007
 • Janicak, Principles and Practice of Psychopharmacotherapy...  Lippincott Williams & Wilkins, ISBN: 978-0-7817-6057-7
 • Jones. Working with Dangerous People: The Psychoterapy of Violence...  Radcliffe Publishing Ltd., ISBN: 978-1-8577-5824-5
 • Jose Antonio Marina, Anatomy of fear
 • Jose Antonio Marina, Failed Intelligence. Theory and Practice of Stupidity
 • Joseph D. Lichtenberg, Frank M. Lachmann,  James L. Fosshage. Psychoanalysis and Motivational Systems: A New Look 2010
 • Joseph LeDoux. Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are 2003
 • Kalman Glantz. Exiles from Eden: Psychotherapy from an Evolutionary Perspective
 • Kandel, Psychiatry, Psychoanalysis, and the New Biology of Mind  American Psychiatric Publishing, ISBN: 978-1-5856-2199-6
 • Kazdin, Parent Managment Training: Treatment of Oppositional, Agressive, an...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1951-5429-0
 • Kemuel L. Philbrick, James R. Rundell, Pamela J. Netzel, James L. Levenson. Clinical manual of psychosomatic medicine : a guide to consultation-liaison psychiatry / Washington, DC ; 2012
 • Launer, How Not to be a Doctor: and Other Essays...  Royal Society of Medicine Press, ISBN: 978-1-8531-5752-3
 • Leahy, Robert L. Cognitive therapy techniques : a practitioner's guide / New York ; 2003
 • Leigh McCullough, Nat Kuhn MD Phd, Stuart Andrews , Amelia Kaplan, Jonathan Wolf, Cara Lanza Hurley, Nat Kuhn, Cara Hurley. Treating affect phobia : a manual for short-term dynamic psychotherapy / New York; 2003
 • Levin, Fred M. Mapping the mind : the intersection of psychoanalysis and neuroscience / London ; 2003
 • Levin, Fred M. Psyche and brain : the biology of talking cures / London : 2011
 • Lichtenberg, Joseph D. Self and motivational systems : toward a theory of psychoanalytic technique / New York ; 2001
 • Lives Transformed: A Revolutionary Method of Dynamic Psychotherapy
 • Long-term Psychodynamic Psychotherapy: A Basic Text (Core Competencies in Psychotherapy)
 • Louis Cozolino.  The Neuroscience of Human Relationships: Attachment And the Developing Social Brain (Norton Series on Interpersonal Neurobiology) 2006
 • Magnavita, Jeffrey J. Restructuring personality disorders : a short-term dynamic approach / New York ; 1997
 • Making Contact: Uses of Language in Psychotherapy, Leston Havens 1988 
 • Mark Solms. Brain and the Inner World: An Introduction to the Neuroscience of the Subjective Experience 2003
 • Michael S. Gazzaniga. The Ethical Brain.
 • Motivational Interviewing, Second Edition: Preparing People for Change (Hardcover) by William R. Miller, Stephen Rollnick 2002 
 • Norcross. Psychotherapy Relationships that Work;Therapist Contributions and Responsiveness to Patients 2002
 • Oldham. American Psychiatric Publishing Textbook of Personality disorders, The...  American Psychiatric Publishing, ISBN: 978-1-5856-2159-0
 • Pfaff, Donald W., Man and woman : an inside story / New York : 2011
 • Principles of Psychosomatic Assessment. Giovanni A.Fava, Nicoletta Sonino, Thomas N. Wise.
 • Problems and Solutions: A Guide to Psychotherapy for the Beginning Psychotherapist, Martin Kantor 1990 
 • Psychological Factors Affecting Medical Conditions. A New Classification for DSM-V. Advances in Psychosomatic Medicine Vol. 28 2007 ISBN: 978-3-8055-8331-2
 • Psychoneuroallergology, 2nd edition. Ioan Bradu IAMANDESCU ed.
 • Psychosomatic Medicine  Williams And Wilkins 0033-3174
 • Rothbaun, Reclaiming Your Life from a Traumatic Expierence: Client Workbook  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1953-0848-8
 • Roy Moodley, Uwe P. Gielen, Rosa Wu. Handbook of Counseling and Psychotherapy in an International Context 2013
 • Safren, Coping with Chronic Illness: A Cognitive-behavioral Therapy Approach f...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1953-1515-8
 • Sahler Behavioral Sciences and Health Care, The...  Hogrefe & Huber Publishers, ISBN: 978-0-8893-7307-5
 • Sarah Coakley, Kay Kaufman Shelemay. Pain and its transformations : the interface of biology and culture / Cambridge, Mass. : 2007
 • Schmidt, Getting Better Bit(e) by Bit(e): Survival Kit for Sufferers of Bulimia...  Psychology Press, ISBN: 978-0-8637-7730-1
 • Seminars in the psychotherapies 2007 
 • Sexual Dysfunction. Advances in Psychosomatic Medicine Vol. 29 2008 ISBN: 978-3-8055-8357-2
 • Social neuroscience : people thinking about thinking people / Cambridge, Mass. ; 2006
 • Stahl, Stephen M., Stahl’s essential psychopharmacology : neuroscientific basis and practical applications / New York : 2008
 • Stahl. Stahl`s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practic...  Cambridge University Press, ISBN: 978-0-5216-7376-1
 • Stress. The Brain-Body Connection. Key Issues of Mental Health, Vol. 174 2008 ISBN: 978-3-8055-8295-7
 • Supportive Therapy for Borderline Patients : A Psychodynamic Approach (Diagnosis and Treatment of Mental Disorders Ser.), Lawrence H. Rockland 1992 
 • Therapeutic Communication: Knowing What to Say When, Paul L. Wachtel 1993 
 • Thomas, Postpsychiatry: Mental Health in a Postmodern World...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-1985-2609-4
 • Treasure, Skills-based Learning for Caring for a Loved One with an Eating Disor...  Routledge, ISBN: 978-0-4154-3158-3
 • Treating Alcoholism P (Jossey-Bass Library of Current Clinical Technique), Brown 2001 
 • Trowell, Importance of Fathers, The...  Brunner-Routledge, ISBN: 978-1-5839-1174-7
 • Wallach, Interpretation of Diagnostic Tests...  Lippincott Williams & Wilkins, ISBN: 978-0-7817-3055-6
 • Waller, Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders: A Comprehensive Tre...  Cambridge University Press, ISBN: 978-0-5216-7248-1
 • Wedding, Movies and Mental Illness: Using Films to Understand Psychopatology...  Oxford University Press, ISBN: 978-0-8893-7292-4 

Noderīgi materiāli

 • Agnese Gaile, Aija van Hofa. Hipokrātiskie raksti. Liepnieks & Rītups, 2003., 449 lpp.
 • Medicīna. Ētikas rokasgrāmata. Pasaules Medicīnas asociācija. 2. izd., 2005., 2009.
 • Aristotelis. Nikomaha ētika. Rīga, Zvaigzne, 1985.
 • Medical ethics. Ed. R. M. Veatch, Sec. ed., 1997, 461 lpp.

Sanākšana visiem kopā Psihosomatikas katedrā

Tiešsaistes sesiju ieraksti

25.03.2020.

Sanākšana darbiniekiem

Sanākšana studentiem

08.04.2020.

Sanākšana darbiniekiem

Sanākšana studentiem

29.04.2020.

Sanākšana darbiniekiem

Sanākšana studentiem