Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laura Valaine
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par psihiskās veselības kritērijiem un to lomu fizisko traucējumu un slimību profilaksē.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas par psihoterapiju, atbalsta terapijas tehnikām un kompetenci terapeitisku fizioterapeita - pacienta attiecību veidošanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veidot terapeitiskas fizioterapeita - pacienta attiecības un gūs iemaņas emocionālā atbalsta sniegšanā.

Kompetences

Izprast un analizēt psihoterapijas nepieciešamību pacientiem ar emocionāliem traucējumiem, izprast diagnostikas kritērijus un kombinētas terapijas nepieciešamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF8BakalaursIerobežota izvēle
Fizioterapija, RFFN10BakalaursIerobežota izvēle