Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gaida Krūmiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:RAK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Rentgenoloģija un radioloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gaida Krūmiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Radioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ardis Platkājis
Kontaktinformācija:Rīga, Hipokrāta iela 2, 1002.kabinets, rakatrsu[pnkts]lv, rakatrsu[pnkts]lv, +371 67547139
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizikā, normālajā un patoloģiskajā anatomijā, fizioloģijā, propedeitikā, terapijā un ķirurģijā.
Mērķis:
Papildināt zināšanas galvas smadzeņu, mugurkaula, muskuloskeletālās, torakālās un abdominālās patoloģijas MR un CT izmeklēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aktualitātes abdominālā radioloģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Aktualitātes muskoloskeletālā radioloģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
3Aktualitātes neiroradioloģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
4Aktualitātes politraumas pacientu izmeklēšanāLekcijas1.00klīniskā bāze
5Aktualitātes torakālā radioloģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
6Aktualitātes invazīvajā radioloģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un grupu darbs – CT un MR izmeklējumu attēlu analīze, kas ietver patoloģiju radioloģiskās simptomātikas aprakstīšanu, radioloģiskās diagnozes formulēšanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes darbi nodarbības laikā, kas ietver CT un MR izmeklējuma attēlu aprakstīšanu, radioloģiskā diagnozes formulēšanu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studenti būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: - raksturot galvas smadzeņu bojājumu, kaulu jaunveidojumu, osteoporozes, vēdera dobum akūtu un hronisku, kā arī onkoloģisko CT, MR simptomātiku. - atpazīt galvas smadzeņu, kaulu, mugurkaula, abdominālās akūtas un hroniskas patoloģijas CT, MR attēlos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā student pratīs atpazīt un interpretēt biežāko patoloģiju radioloģisko atradni.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā student pratīs atpazīt un interpretēt biežāko patoloģiju radioloģisko atradni.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Radiology 101 : The Basics & Fundamentals of Imaging. Smith, Wilbur L.; Farrell, Thomas A. Edition: 4th ed. Philadelphia : LWW. 2014. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
Papildus literatūra
1https://radiopaedia.org/
2https://www.auntminnie.com
3https://posterng.netkey.at/esr/viewing/
4http://www.radiologyassistant.nl/